4AM z Krna ven! S tou vaší architekturou si běžte třeba do Vídně

9. 7. 2012 6.00 3 komentářů

Sdílej tento článek

Autor:

Nálepky:

Fanoušci Mackovy chaty na Priglu se mohou těšit.

Od ledna se do Galerie architektury na Starokrněnské vrací pořádná architektura.

Za poslední rok a půl se sdružení 4AM – Fórum pro architekturu a média, podařilo vybudovat v Krně na Starokrněnské nebezpečný výstavní prostor, kde se koná jedna výstava (či moderně „instalace“), přednáška, diskuze či workshop o architektuře za druhou. Do hlav Krňanů jsou tak pozvolna infiltrovány nežádoucí myšlenky o moderním urbanismu. A jak víme od nového ministra spravedlnosti, Pavla Blažka, „I Osvětim se velmi složitě řešila urbanisticky.“ Navíc sdružení drze expanduje do veřejného prostoru, kde jsou jejich buřičské myšlenky 11x tak nebezpečné.

Krno se je proto, ve spolupráci s Nadací české architektury (NČA), u které aktivistické sdružení sídlí, rozhodlo z Krna vyštípat.

Město a NČA zvolili proti nepříteli podobný způsob boje, jako před dvěma léty samo 4AM, když bohužel úspěšně zablokovalo výstavbu garáží pod Zelňákem. Tehdy si 4AM vzalo na starosti odbornou část a podpásově nabonzovalo záměr až do Prahy a spolupracující sdružení Krnění řešilo oblíbené petice a správní řízení. Nyní se gard otočil, pomocí správních prostředků bojuje Krno a odbornost zajišťuje NČA.

Architektura na rušnou magistrálu nepatří!

To žluté, co máte na obrázku, představuje zásadní problém

V březnu požádalo 4AM o povolení instalovat před Galerii architektury na Starokrněnské 18 drobný objekt, na kterém by se co 14 dní objevil nový architektonický projekt ve formě 2D či malého modelu. „Objekt“ navíc obsahoval i nikým nevolenou lavičku a stojan na kola.

Brněnské komunikace s instalací nepochopitelně souhlasily. Ne tak Bc. Alena Hejmalíčková, vedoucí odboru obchodu, dopravy a služeb Úřadu městské části Krno-střed. Objekt vadí poutači na Áčko, brání přístupu do skříní s rozvody energie a zejména překrývá jeden ze dvou odpadkových košů, které jsou po Krně -střed rozmístěny.

Kdo je na něco takového zvědavý?

Slušný člověk by v této chvíli sklapl podpatky a šel svoje pochybná díla vystavovat třeba do Vídně. Ne tak 4AM. To se domluvilo s Áčkem, že poutač bude dál vidět, koš integrovali do svého objektu a Hejmalíčkové vysvětlili, že skříně s elektřinou jsou již několik let nefunkční.

Hejmalíčková musela vytáhnout další argument, který se den ode dne jeví jako opodstatněnější. Autodopravu. Jak všichni každý den vidíme, od května do října je provoz na Starokrněnské výrazně zesílen, protože se opravuje ulice Biskupská. Proto není možné malý výstavní objekt povolit.

dopravně vytížená komunikace

Co na tom, že o 11 metrů dál je povoleno několik zahrádek, které zabírají takřka celou ulici a hustému provozu nepřekážejí. Jak správně uvedla Hejmalíčková: „Zvláštní užívaní komunikace je dle ustanovení § 25 zákona o pozemních komunikací výjimečným aktem, jímž nesmí být omezen vlastní účel komunikace a na vydání povolení zvláštního užívaní komunikace neexistuje zákonný nárok.“ Tak tak. Úředníci jsou při rozhodování řízeni pouze svou náladou a dary žadatelů a v případě, kdy objekt zhruba 3 x 2 metr nepovolí a zahrádku přes celou ulici ano, je nelze podezírat ze zaujatosti. § 2, odst. 4 Správního řádu: “Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly” totiž v Krně, podobně jako například Ústava ČR, neplatí.

Proto lze rozhodně vyloučit, že by kdy úřednící Krna-středu řekli, že „4AM není zrovna organizace, kterou by chtělo město podporovat“.

Po neuposlechnutí výzvy k odstranění nebezpečného objektu nařídila Hejmalíčková 4AM zaplatit pokutu 31 tisíc. Získané finanční prostředky budou použity pro navýšení rozpočtu Odboru dopravy, obchodu a služeb. Děkujeme.

Experimenty, experimenty a pak se něco stane

Druhý z tandemu, Nadace české architektury, to vzala z gruntu. Podívala se na činnost 4AM za poslední dva roky a odhlasovala si toto prohlášení:

Správní rada NČA rozhodla na minulém zasedání 2.5.2012 ukončit nájemní smlouvu se sdružením 4AM Fórum pro architekturu a média, současným provozovatelem Galerie architektury v Brně, a to k 31.12.2012. Galeristé byli vybráni na základě výběrového řízení v roce 2010. Výběrové řízení se konalo v době, kdy galerie byla půl roku uzavřená. Výběrová komise tehdy vybrala ze dvou uchazečů na základě předloženého programu sdružení 4AM. Volba byla chápána částečně jako experiment. Ten byl s dvouletým odstupem dle většinového mínění správní rady vyhodnocen jako neúspěšný, neboť se míjí s posláním nadace.

Na obranu 4AM se sice postavil naštěstí již končící řiditel Domu umění Rostislav Koryčánek, či samozvaní kritici jako Adam Gebrian, Osamu Okamura či děkan fakulty architektury Josef Chybík, kteří žádají Nadaci České architektury, aby byla tak laskava a pokusila se svou výpověď pro 4AM aspoň zkusit podložit nějakou argumentací, ale správní rada nadace naštěstí trvá pevně na svém.

správná krněnská galerie architektury

správná krněnská galerie architektury

Od 1. ledna se tak můžeme těšit v Galerii architektury na projekty, které poslání nadace splňují. Konkrétně 11. ledna na výstavu kohoutovických architektů 70. let, 17. února na vernisáž boskovických pájkových leptů, 13. března 2013 na odhalení modelu Mackovy chaty s osobním výkladem Ladi Macka na téma „jak legalizovat černou stavbu, když jste náměstkem pro územní plánování“ a 14. dubna na výstavu velkoformátových fotografií členů Nadace české architektury.

Hlavně prosím nenabízejte nikdo 4AM prostor, kde by mohli své Vídní, Berlínem či Kodaní poblázněné nápady vystavovat a realizovat. V případě, že chcete podpořit Krno a Nadaci české architektury v boji proti závadným urbanistickým myšlenkám, svůj názor a doporučení, kam má 4AM táhnout, napište pěkně od plic přímo jim: forum4am@gmail.com.

3 Komentářů

Leave a Reply


Další zprávy

 • Hlavní článek Otevřenost Koryčánek nesmí být děkanem architektury. Baví se s neziskovým sektorem

  Koryčánek nesmí být děkanem architektury. Baví se s neziskovým sektorem

  Když jde o zájmy města, musí jít osobní preference stranou. Hnutí Žít Brno se proto jednoznačně přidává na stranu profesorů a docentů Fakulty architektury VUT, kteří odmítají, aby se děkanem stal buran, který zastává alternativní názory. Jak správně konstatuje Ivan Ruller či Josef Chybík, jmenováním Rostislava Koryčánka by se mohly přerušit dobré vztahy mezi městem Brnem a fakultou a architekt Petr Pelčák by mohl přijít o zakázky, které od města dostává. Tomu je potřeba zabránit za každou cenu Lidé z [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost O jako Otevřenost. Veřejná debata již tuto středu

  O jako Otevřenost. Veřejná debata již tuto středu

  Tentokrát se diskuze uskuteční v Café Paradigma na Marešové 8 (za FSS), ve středu 11. června od 18 hodin. Otevřenost má být dle Marušky Z. jedna z “verbálních priorit” města Brna, ale jak víme, město Brno si naopak zakládá na tom, že utajuje i územní plán, jak dokládá legendární projekt Odboru územního chaosu a destrukce, N.E.P.O.V.Í.M. Vytáhnout smlouvy z městských firem trvá roky, o proaktivním zveřejňování si můžeme nechat leda zdát. Účast nikým nevolené veřejnosti na tvorbě územního plánu či [...]

  Čti dál →
 • Ekonomika Hlavní článek Rozvoj Černovice šetří. Ať to stojí, co to stojí.

  Černovice šetří. Ať to stojí, co to stojí.

  V dnešní rozpočtově nelehké době je potřeba šetřit, kde se dá. To si uvědomují dokonce i v Černovicích a proto se snaží přicházet s novými a neotřelými nápady, kde přijít k nějaké té koruně. Na přelomu roku tak ušetřili zbavením se dvou nepohodlných radních, letos plánují prodat černovickou pískovnu. Média jsou k Černovicím nespravedlivá. Pokud už o této malebné čtvrti píší, je to buď v souvislosti s Psychiatrickou nemocnicí, nebo jde o křivé nařčení z lumpáren. Ať už jde o [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Rozvoj Mackovo pozdní odpoledne – středeční debata o územním plánování

  Mackovo pozdní odpoledne – středeční debata o územním plánování

  Do voleb zbývá zase o týden míň, proto je čas na další diskuzní téma. Tentokrát se podíváme na proslulé brněnské územní plánování, které pod patronací Ladi Macky a Mgr. Kateřiny Leopoldové z Odboru územního chaosu a destrukce nabývá dost apokalyptických podob. Debata proběhne ve středu 28. května od 18 hodin v Eleven clubu na Dominikánské 11. “Brno, jediný vtip, ve kterém lze bydlet”, je sice moc príma, pokud se však bude město urbanisticky vyvíjet tak, jak Macek s Leopoldovou plánují [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Rozvoj Zpráva z inspekční cesty do pražského Institutu plánovaní a rozvoje

  Zpráva z inspekční cesty do pražského Institutu plánovaní a rozvoje

  Jedním slovem: Takurčitě! Podrobně: Jak vypadá územní plánovaní v Brně, všichni víme. Útvar hlavního architekta byl před mnoha a mnoha lety zrušen, obsahově příbuznou funkci dnes zastává Kateřina Leopoldová, šéfka odboru, jemuž nikdo neřekne jinak než Odbor územního chaosu a destrukce. Leopoldová razí tezi, že na OUPRu (ve skutečnosti odbor územního plánování a rozvoje) není místo pro odbornost a architekturu, že zdejší zaměstnanci jsou pouhými úředníky s razítkem. Všechny, kteří kdy nesouhlasili s nějakým hypermarketem a snažili se dodržovat územní [...]

  Čti dál →
 • Bezpečnost Hlavní článek Konečné řešení cigánské otázky v Brně!

  Konečné řešení cigánské otázky v Brně!

  Poslední dobou nám chodí různé maily – v mnoha z nich se nás lidé ptají, proč chodí bílí do vězení na 10 let a Romové jen na dva, proč mají Romové vyšší příspěvky než Češi atakdále… Jsme si vědomi, že se v tomto tématu nemůžeme poměřovat s nejoblíbenějším českým politikem, Tomiem Okamurou, který si téma Romů zvolil z ryze populistických důvodů, a pokud by v české společnosti obdobně rezonovalo například téma ženské obřízky, tak by se na billboardu vyfotil s [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost Portál primátora Radnice Rozvoj Potvrzeno. AUpark bude, i kdyby mělo Krno lehnout popelem!

  Potvrzeno. AUpark bude, i kdyby mělo Krno lehnout popelem!

  (Aktualizace 14.4.2014) Chceme tímto poděkovat nejlepšímu Primátorovi, Bc. Romanu Onderkovi, za jeho dlouhodobý přínos pro rozvoj našeho města v duchu populárních kolotočářských tradic. Dlouhodobě nehledí na módní zájmy a potřeby obyvatel, ale koncepčně plánuje a buduje. Před rokem a půl jsme napsali, že AUpark bude postaven za jakýchkoli okolností a naše predikce se naplnila. Uprostřed ničeho vyroste obrovská tržnice a Krno se může těšit na další, tolik populární, dopravní kolaps – tentokrát na ulicích Opuštěná a Zvonařka. Magistrát podporuje lokální [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost Získat smlouvy na opravu Milady Horákové? Nemožné!

  Získat smlouvy na opravu Milady Horákové? Nemožné!

  Jak jsme zjišťovali, jak fungují městské firmy. Brněnské městské firmy stále smlouvy neposkytují. Ke smlouvám na opravu ulice Milady Horákové, rekonstrukci Riviéry či na SMS jízdenky se nelze dostat. Brno, 8. 4. 2014 – V rámci přípravy na úlohu zastupitelů jsme se chtěli zorientovat v tom, jak fungují městské firmy. První test byl, jak poskytují informace. Výsledek je tragický. 19 dnů po odeslání žádosti informaci máme smlouvy od pouhých tří městských firem, Lesy města Brna nás poslaly k nahlédnutí do [...]

  Čti dál →