Den zúčtování s nezávislou kultůrou. Dnes v 15 hodin v krněnském Bílém domě

25. 1. 2012 7.30 5 komentářů

Sdílej tento článek

Autor:

Krno, 25. 1. – Dnes od tří odpoledne, když jsou všichni v práci, se koná v Bílém domě, v sále Břetislava Bakaly, pečlivě utajované veřejné projednání rozvojového dokumentu „Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace“.

Kdo a o čem bude evaluovat, lze na webu Krna dohledat jen s vypětím všech sil. V radničním programu na tento týden není o projednávání nic, ač jindy se v rubrice Plánované akce inzeruje každý krok nejlepšího primátora.

I přes zdánlivou nedůležitost dokumentu bude účast na projednávání kruciální. Krno na něm hodlá potají vyhlásit nezávislé krněnské kulturní scéně třetí světovou válku!

Kdo hledá, hledá

Kdo si dá práci a dokliká na tiskovku magistrátu z 10. ledna, dozví se v úvodu, že „Program rozvoje kultury ve městě Brně je strategickým dokumentem, který rozvíjí platný materiál Strategie pro Brno, který byl ZMB schválen v r. 2009. Je jedním ze čtyř dokumentů důležitých pro zvýšení kvality života ve městě Brně.“ Což je informace, bez které člověk neusne. Vprostřed tiskové zprávy je ústy nejlepší náměstkyni pro školství a kultury, Jany Bohuňovské, sděleno, že „k této zpracované části materiálu se budou moci občané vyjádřit při jeho veřejné prezentaci, a to dne 25. ledna 2012 od 15–17 hodin v sále Břetislava Bakaly, za účasti primátora statutárního města Brna a dalších představitelů města, dodavatelské firmy, klíčových partnerů a veřejnosti.

Někde v hloubi magistrátního webu je možné dohledat stránku s rozvojovými dokumenty, i oním o kultuře. Město ho vystavilo 19. ledna, na prostudování stopadesátiosmistránkového dokumentu s čtyřiapadesáti tabulkami a čtyřiadvaceti grafy tedy měli Krňané krásných sedm dní, vč. víkendu. Pokud o dokumentu slyšíte teď poprvé, tak šup šup,  můžete se vyjádřit na adresu martin.dohnal@dhv.com dnes, do 20 hod.

Graf krněnské kultury č. 1

Graf krněnské kultury č. 1

Proč tolik času na připomínkování jednoho ze čtyř nejdůležitějších dokumentů „pro zvýšení kvality života v městě Krně“? Odpověď dává uniklý zápis z jednání Komise pro rozvoj kultury o kulturním strategickém dokumentu ze 14. prosince, který jsme včera získali a obratem zveřejnili a který nemá smysl nazývat jinak než Konečné řešení otázky nezávislé kultury.

Připomeňme si z něho to nejlepší.

Viera Rusínková, vedoucí Odboru kultury:

„Materiál byl původně značně nevyvážený, protože se příliš zabýval nezávislou scénou.“

Petra Kačírková, ředitelka Turistického informačního centra:

„Nezávislá scéna v žádném případě nesmí měnit či jinak vstupovat do předkládaného materiálu.“

„Při projednání 25. ledna veřejnost zřejmě do materiálu nevstoupí.“

Stanislav Moša, šéf  Městského divadla:

„Město Brno by mělo mít jasný názor, co chce nabízet, ale i jasný názor/postoj k „silovým skupinám“  (nezávislá scéna apod).“

Martin Reissner, bývalý vedoucí odboru kultury Magistrátu města Krna, současný ředitel Moravského zemského muzea:

„Problém je spatřován v diskuzi, jelikož tato by se mohla přenést mimo městské struktury.“

“S ohledem na minimální odpovědnost neziskových organizací je na místě výrazná skepse vůči dialogu.”

Martin Dohnal, vedoucí projektu Konečného řešení nezávislé kultury v Krně, firma DHV ČR:

„Ano, 1 osoba, která spolupracovala na analytické části, je blízko nezávislé scéně, spolupráce s touto osobou byla již ukončena.“

Kunst macht frei

To, že radnice je připravena skoncovat s nezodpovědnou nezávislou scénou, dokazuje i vyjádření Petra Vídeňského z brněnské Asociace pořadatelů kulturních a sportovních akcí :

„Na základě toho, že mi minulý týden došla pozvánka na jednání klíčových partnerů a řídící skupiny Programu rozvoje kultury města Brna a to sice až několik hodin před samotným jednáním, rozhodl jsem se napsat tyto řádky.

Pokud má být Asociace pořadatelů klíčovým partnerem projektu Program rozvoje kultury města Brna, pak si myslím, ze bychom měli být přizváni i k samotné tvorbě koncepce. A když už tak město z jakýchkoli pohnutek řádně neučinilo, pak mělo alespoň včas pozvat na jednání k hotovému projektu. Ani to se nestalo.

Vlastně nevím, zda-li je to dáno lidskou hloupostí či jde o jasný záměr, ale je jisté, ze se městu Brnu daří držet Asociaci pořadatelů co nejdále od jakékoli možnosti do koncepce zasáhnout. Přesto nás ve svém mailu nazývá “klíčovým partnerem”.“

 

Vemte si v práci volno, vymluvte se na bolest zubů a přijďte. Zuby vás rozbolí skutečně. Potkáme se v 15 hodin v Bílém Domě (za Obamu bude zdatně sekundovat nejlepší primátor). Kdo nestíhá, může dojít v průběhu, nebo pak v 17 na plynule navazující debatu v kavárně v Bílém domě, kterou pořádá Brno kulturní.

Děkujeme.

5 Komentářů

 • Tak to já snad nachvíli dojdu, takové eksempláře se nevidí ani ve věhlasném Krněnském parku zoologickém.

 • Citace: “Úkolem města v oblasti udržení a rozvoje kultury je především podpora vytváření optimálních organizačních a ekonomických podmínek existence kulturních subjektů, a to v užším i širším slova smyslu. Žádoucím cílem je kultivace vazeb mezi kulturou a dalšími oblastmi života ve městě, při vědomí, že kulturu vnímáme jako médium zprostředkování a pěstování základních hodnot svobodné, demokratické společnosti.”

  150 stran banalit a jak to vypadá “učeně”, což? Město si hezky pěstuje základní hodnoty, když upírá dotace kritikům…

 • Jak jsem si ten dokument prolítl, zaujala mne jedna podstatná věc = obsahuje sice grafy znázorňující strukturu výnosů, nikde však není znázorněná struktura nákladů. Osobně považuji to druhé za mnohem přínosnější informaci. Chybí to tam úmyslně?

  Taky mne pobavila část, že je možné využít slevy na plakátovací služby TICu.. a že je potřeba o tom více informovat… v současné době má TIC k dispozici 6 venkovních ploch = to je na propagaci trochu málo.

 • Pozitivní je, že co nevidět bude, slovy nejlepšího starosty, proveden “první výkop”.

  Potom by nám zástupci magistrátu mohli vysvětlit, jaké pozitivum, nebo snad i negativum, přineslo v roce 2004 rozdělení Kulturního a informačního centra města Brna (KIC) na Brněnské kulturní centrum (BKC) a Turistické a informační centrum (TIC) a následné zrušení BKC v nedávné době a převedení veškeré agendy na TIC.

  Navrhuji, aby se Odbor kultury MMB v této logice přejmenoval na Odbor turistiky MMB. Informační část by mohla být převedena na již existující Odbor informatiky MMB.

 • evropanxy

  Nejlíp na té fotce otvírá hubu Oslzlý. Asi zase předtím posnídal u “Padovce” pivo a rum.

Leave a Reply


Další zprávy

 • Hlavní článek Otevřenost Koryčánek nesmí být děkanem architektury. Baví se s neziskovým sektorem

  Koryčánek nesmí být děkanem architektury. Baví se s neziskovým sektorem

  Když jde o zájmy města, musí jít osobní preference stranou. Hnutí Žít Brno se proto jednoznačně přidává na stranu profesorů a docentů Fakulty architektury VUT, kteří odmítají, aby se děkanem stal buran, který zastává alternativní názory. Jak správně konstatuje Ivan Ruller či Josef Chybík, jmenováním Rostislava Koryčánka by se mohly přerušit dobré vztahy mezi městem Brnem a fakultou a architekt Petr Pelčák by mohl přijít o zakázky, které od města dostává. Tomu je potřeba zabránit za každou cenu Lidé z [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost O jako Otevřenost. Veřejná debata již tuto středu

  O jako Otevřenost. Veřejná debata již tuto středu

  Tentokrát se diskuze uskuteční v Café Paradigma na Marešové 8 (za FSS), ve středu 11. června od 18 hodin. Otevřenost má být dle Marušky Z. jedna z “verbálních priorit” města Brna, ale jak víme, město Brno si naopak zakládá na tom, že utajuje i územní plán, jak dokládá legendární projekt Odboru územního chaosu a destrukce, N.E.P.O.V.Í.M. Vytáhnout smlouvy z městských firem trvá roky, o proaktivním zveřejňování si můžeme nechat leda zdát. Účast nikým nevolené veřejnosti na tvorbě územního plánu či [...]

  Čti dál →
 • Ekonomika Hlavní článek Rozvoj Černovice šetří. Ať to stojí, co to stojí.

  Černovice šetří. Ať to stojí, co to stojí.

  V dnešní rozpočtově nelehké době je potřeba šetřit, kde se dá. To si uvědomují dokonce i v Černovicích a proto se snaží přicházet s novými a neotřelými nápady, kde přijít k nějaké té koruně. Na přelomu roku tak ušetřili zbavením se dvou nepohodlných radních, letos plánují prodat černovickou pískovnu. Média jsou k Černovicím nespravedlivá. Pokud už o této malebné čtvrti píší, je to buď v souvislosti s Psychiatrickou nemocnicí, nebo jde o křivé nařčení z lumpáren. Ať už jde o [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Rozvoj Mackovo pozdní odpoledne – středeční debata o územním plánování

  Mackovo pozdní odpoledne – středeční debata o územním plánování

  Do voleb zbývá zase o týden míň, proto je čas na další diskuzní téma. Tentokrát se podíváme na proslulé brněnské územní plánování, které pod patronací Ladi Macky a Mgr. Kateřiny Leopoldové z Odboru územního chaosu a destrukce nabývá dost apokalyptických podob. Debata proběhne ve středu 28. května od 18 hodin v Eleven clubu na Dominikánské 11. “Brno, jediný vtip, ve kterém lze bydlet”, je sice moc príma, pokud se však bude město urbanisticky vyvíjet tak, jak Macek s Leopoldovou plánují [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Rozvoj Zpráva z inspekční cesty do pražského Institutu plánovaní a rozvoje

  Zpráva z inspekční cesty do pražského Institutu plánovaní a rozvoje

  Jedním slovem: Takurčitě! Podrobně: Jak vypadá územní plánovaní v Brně, všichni víme. Útvar hlavního architekta byl před mnoha a mnoha lety zrušen, obsahově příbuznou funkci dnes zastává Kateřina Leopoldová, šéfka odboru, jemuž nikdo neřekne jinak než Odbor územního chaosu a destrukce. Leopoldová razí tezi, že na OUPRu (ve skutečnosti odbor územního plánování a rozvoje) není místo pro odbornost a architekturu, že zdejší zaměstnanci jsou pouhými úředníky s razítkem. Všechny, kteří kdy nesouhlasili s nějakým hypermarketem a snažili se dodržovat územní [...]

  Čti dál →
 • Bezpečnost Hlavní článek Konečné řešení cigánské otázky v Brně!

  Konečné řešení cigánské otázky v Brně!

  Poslední dobou nám chodí různé maily – v mnoha z nich se nás lidé ptají, proč chodí bílí do vězení na 10 let a Romové jen na dva, proč mají Romové vyšší příspěvky než Češi atakdále… Jsme si vědomi, že se v tomto tématu nemůžeme poměřovat s nejoblíbenějším českým politikem, Tomiem Okamurou, který si téma Romů zvolil z ryze populistických důvodů, a pokud by v české společnosti obdobně rezonovalo například téma ženské obřízky, tak by se na billboardu vyfotil s [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost Portál primátora Radnice Rozvoj Potvrzeno. AUpark bude, i kdyby mělo Krno lehnout popelem!

  Potvrzeno. AUpark bude, i kdyby mělo Krno lehnout popelem!

  (Aktualizace 14.4.2014) Chceme tímto poděkovat nejlepšímu Primátorovi, Bc. Romanu Onderkovi, za jeho dlouhodobý přínos pro rozvoj našeho města v duchu populárních kolotočářských tradic. Dlouhodobě nehledí na módní zájmy a potřeby obyvatel, ale koncepčně plánuje a buduje. Před rokem a půl jsme napsali, že AUpark bude postaven za jakýchkoli okolností a naše predikce se naplnila. Uprostřed ničeho vyroste obrovská tržnice a Krno se může těšit na další, tolik populární, dopravní kolaps – tentokrát na ulicích Opuštěná a Zvonařka. Magistrát podporuje lokální [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost Získat smlouvy na opravu Milady Horákové? Nemožné!

  Získat smlouvy na opravu Milady Horákové? Nemožné!

  Jak jsme zjišťovali, jak fungují městské firmy. Brněnské městské firmy stále smlouvy neposkytují. Ke smlouvám na opravu ulice Milady Horákové, rekonstrukci Riviéry či na SMS jízdenky se nelze dostat. Brno, 8. 4. 2014 – V rámci přípravy na úlohu zastupitelů jsme se chtěli zorientovat v tom, jak fungují městské firmy. První test byl, jak poskytují informace. Výsledek je tragický. 19 dnů po odeslání žádosti informaci máme smlouvy od pouhých tří městských firem, Lesy města Brna nás poslaly k nahlédnutí do [...]

  Čti dál →