Železniční uzel Brno a referendum o nádraží

13. 7. 2014 20.15 13 komentářů

Sdílej tento článek

Autor:

Současné dění kolem brněnského nádraží je značně nepřehledné. Debaty, kde a proč má být v Brně hlavní nádraží, jsou v plném proudu minimálně posledních 10 let, a za tu dobu se událo mnoho věcí, které projekt střídavě posunují či zbrzďují. Pokud máte zájem se v problematice zorientovat, zde je pokus o vysvětlení, v jakém stavu se dnes nacházíme.

Bohužel nebo bohudík to nejde popsat stručně, takže vám čtení nějakou chvíli zabere. První část textu je popis současného dění kolem posuzování variant Železničního uzlu Brno, následuje část věnovaná právním aspektům referenda a zdůvodnění, proč by platné referendum znamenalo znemožnění nejen odsunu nádraží, ale i modernizace nádraží v centru. Autorem textu je Matěj Hollan, dlouholetý člen občanské koalice Nádraží v centru, text je proto psán v ich-formě.

Stručná historie odsouvání nádraží

Občanská koalice Nádraží v centru, jejímž jsem členem asi od roku 2007, usiluje od roku 2004 o prosazení modernizace nádraží v centru (dnes pracovně nazývané „Nádraží pod Petrovem“). Za tu dobu se nám podařilo urazit velký kus cesty, kdy se z původně „aktivistické malůvky“ stala státem respektovaná varianta, která má skutečnou šanci na realizaci. Vracet se do počátků debat o odsunování nádraží (20. a 30. léta), do dob centrálního plánování, nebo do divokých devadesátých let by bylo na dlouho a o dnešku to nic nevypovídá. Pojďme proto blíže k současnosti.

Trocha historie – už v roce 1987 Státní banka Československá drze zpochybňovala účelnost odsunout nádraží a navrhuje Brnu, ať si rozdílovou cenu doplatí samo. Celé posouzení zde http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2012/06/1987.zip.

O referendu jsme v roce 2004 museli informovat sami. Město se snažilo, aby o něm vědělo co nejmíň lidí a aktivně vyzývalo k neúčasti...

O referendu jsme v roce 2004 museli informovat sami. Město se snažilo, aby o něm vědělo co nejmíň lidí a aktivně vyzývalo k neúčasti…

Stávající debata o poloze nádraží odstartovala v roce 2004, kdy se stát a brněnská radnice pokoušely prosadit rychlou realizaci odsunu nádraží (tzv. „Nádraží u řeky“) stůj co stůj. Podle tehdejších plánů jsme dnes již měli několik let na novém nádraží vysedat. Debata s veřejnou správou nebyla možná, proto se v té době přistoupilo k vyvolání referenda. Brno tím žilo, sběr podpisů se zdařil už za 16 týdnů. Radnice vedená ODS a KDU-ČSL to tehdy ale zbojkotovala, vyhlásila referendum mimo termín krajských voleb, veřejnost vyzývala k neúčasti v referendu a i vinou toho nebylo referendum právně závazné. Přišlo necelých 25 % oprávněných voličů, z nichž drtivá většina (86 %) podpořila zachování nádraží v centru – pro závaznost byla tehdy nutná 50% účast.

Téma nádraží silně hýbalo i kampaní do komunálu v roce 2006, kdy strany, které nádraží v centru podporovaly – zelení, zlatuškovci a ČSSD – výrazně uspěly. Taky jsem se něco nastál na nádražním stánku, kde jsme volbu těchto stran doporučovali. Žel Onderka otočil velmi rychle, začal podporovat odsunutí nádraží a další strany mu nebyly schopny příliš oponovat.

V roce 2007 se díky zeleným alespoň prosadilo zadání takzvané multikriteriální analýzy, jež měla vyhodnotit, která z obou variant je lepší. Ve srovnání výrazně uspěla varianta centrální, město ale její výsledky neuznalo a odsunovalo se vesele dál. Odsun nádraží získal územní rozhodnutí, které na základě žaloby Dětí Země a několika obyvatel Židenic koncem roku 2008 zrušil Krajský soud v Brně. Nyní se opět čeká na vydání pravomocného územního rozhodnutí (a lze očekávat, že bude opět soudně napadeno).

Stát začal naši variantu brát vážně

Komu patří jižní centrum?

Komu patří jižní centrum? Pozoruhodné vlastnické vztahy jsme zmapovali před rokem. Viz http://www.osbrneni.cz/jizni-centrum/komu-patri-jizni-centrum

Grády začalo dění kolem nádraží dostávat před dvěma lety. Z kraje roku 2012 se nám podařilo dost husarsky na poslední chvíli zabránit utajovanému převodu brněnského nádraží na podivuhodnou firmu Brno New Station Development, která byla jaksi zajímavě propojena s tehdejším šéfem Českých drah, Petrem Žaludou, a stopy firem operujících v Jižním centru končily přes Kypr u lidí z vedení banky J&T (více o pozemkových vztazích a jak jsme se složitě ke konečným vlastníkům dostávali, najdete zde).

Ihned poté jsme jako občanská koalice Nádraží v centru zahájili intenzivní komunikaci s Ministerstvem dopravy, kde se díky uvolnění atmosféry za Víta Bárty (VV) a Pavla Dobeše (VV, LIDEM) otevřel prostor pro dříve zabetonovaná jednání. Přesvědčili jsme Ministerstvo dopravy, že k tomu, aby byla vůbec někdy realizovatelná modernizace Železničního uzlu Brno, zejména kvůli kofinancování z Operačního programu Doprava, je nutné přistoupit k opravdu nezávislému posouzení obou variant – to je totiž základní podmínka pro financování z prostředků EU. Prostřednictvím SŽDC zadal stát dopravní posouzení obou variant firmě na ŽUB dosud nezainteresované, IKP Consulting Engineers. To se ještě nikdy v historii nestalo a považujeme to za obrovský úspěch naší strategie. (Když jsme se pokoušeli již dříve bavit se SŽDC, hlavní projektant odsunu nádraží Ladislav Dorazil se nám vysmál do očí, že pokud chceme naši variantu dělat, ať si ji doprojektujeme na svoje náklady, že stát to nikdy financovat nebude. A vida, stačila jen změna na Ministerstvu dopravy a SŽDC, a stalo se to, co se zdálo být nemožné.)

Studie IKP je pro obě varianty přelomová. Ukázalo se, že i my jsme měli v původním řešení nedostatky. Stavba podzemní kolejové skupiny počítala s jinou geologií, mysleli jsme, že jsme pod Petrovem ve skále, ale ony tam jsou spraše atd. Zásadní závěr ale je, že nádraží v centru skutečně modernizovat jde, oficiálně to konstatoval stát. Proti době deset let nazpátek neuvěřitelný posun.

simulace zpoždění IKP odsun nádraží

Při zpožděních vychází u nákladní dopravy odsunuté nádraží poměrně špatně (hodnocení je A – D), i celkově pak hůře než nádraží v centru. Jinak je to, co se týče železniční části, velmi podobné.

Na druhé straně se potvrdilo, že původně navržené odsunuté nádraží bylo naprojektováno špatně a IKP to muselo dost překopat, dodat další nástupiště atd. Množství úrovňových křížení, kritická kapacita zhlaví – na to vše jsme dlouhá léta upozorňovali a nebýt naší snahy, stát by nikdy chybu neuznal, a pokud by se odsunuté nádraží stavělo, bylo by dost paskvilní.

Teď už, co se týče železniční části, není mezi variantami zásadní rozdíl, dokonce stojí obě přibližně stejně, cca 20 mld. (Naše varianta stále vychází lépe při zpoždění vlaků, z důvodu důsledně segregovaných tratí pro různé druhy dopravy, což bude v konečném rozhodování hrát také roli.)

„Je to o lidech“

Co ale bylo pro vznik této studie klíčové: aby práce na ní mohly probíhat skutečně nezávisle, uzavřeli jsme s městem, respektive s 1. náměstkem primátora, Robertem Kotzianem, pod kterého modernizace ŽUB gesčně spadá, už před dvěma lety mediální smír. To bylo z obou stran důsledně dodržováno. Pokud by se téma stále ideologizovalo a na firmu IKP by byl vytvářen nátlak, jedna ze stran by zcela určitě závěry studie odmítla a byli bychom opět na bodě nula.

Před nějakou dobou jsme v rámci pokračování strategie neútočení Kotzianovi nabídli pořádání společné tiskové konference k závěrům studie, což jsme následně provedli. Udělali jsme to proto, aby jedna ze stran nepublikovala závěry studie jako svoje vítězství, což by bylo z hlediska PR jednoduché. Přišlo nám logické a správné, abychom si každý řekli svoje, ale společně jsme deklarovali, že studii považujeme za nezávislou. Dovedete si představit, že by bylo toto možné před deseti lety?

S ODS se nemluví, s ODS se nemluví, s ODS se nemluví...

S ODS se nemluví, s ODS se nemluví, s ODS se nemluví…

Pokud máme jako Žít Brno sehrát nějakou pozitivní roli, tak je to právě otevírání těch nesmyslných ideologických klapek na očích. S tím jdu já osobně do politiky a je to jediná cesta, která mi dává smysl. Zejména pokud se nejedná o politiku idejí, ale témat, kam spadá i dopravní politika, je strategie „nejednat“ či „silou druhou stranu přetlačit“, k ničemu. Nefunguje to. V dopravní politice neexistují škatulky jako „zlá ODS“ a „hodná SZ“.

A ony vlastně škatulky neexistují vůbec. Když uvedu příklad z hazardu – už dávno jsme zjistili, že jakékoliv třídění podle stran nemá opodstatnění. Někdy je největším odpůrcem hazardu ODS, v jiném městě je jeho zastánce. Fráze „je to o lidech“ platí na komunálu do puntíku. Z hlediska úspěšné předvolební kampaně má bezpochyby smysl démonizovat všechny členy ODS a ČSSD, ale ve výsledku tak ničeho nedosáhnete. K prosazení svých plánů musíte mnohdy shánět podporu napříč stranami a často vás udiví, že se shodnete s politikem ze strany, která je přece plná mafiánů a gaunerů…

Bez odborného posouzení obou variant není projekt financovatelný

Iniciativa JASPERS posuzuje pro Evropskou komisi dopravní projekty. Bez skutečně nezávislého posouzení neposkytne na realizaci projektu finanční prostředky.

Iniciativa JASPERS posuzuje pro Evropskou komisi dopravní projekty. Bez skutečně nezávislého posouzení neposkytne na realizaci projektu finanční prostředky.

Co bude dál? Aktuálně dokončená studie není určena pro finální rozhodnutí státu. Nyní se musí, bez ohledu na libovolný výsledek případného referenda, udělat studie proveditelnosti, která vyhodnotí jak železniční část, tak celkové dopravní fungování ŽUB s návaznou MHD (zde čekáme výrazný náskok nádraží v centru, protože je u fungujícího uzlu MHD), urbanismus či finanční srovnání, včetně časového horizontu, ve kterém by šlo tu kterou variantu za příznivých okolností realizovat (odsunuté nádraží má optimistický termín dokončení 2021–2022, nádraží v centru 2030–2032). Souběžně nebo po tom se projekt pošle k posouzení iniciativě JASPERS (Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech), která bude schopna kvalifikovaně konstatovat, kterou či zda obě varianty lze financovat z prostředků operačních programů.

A abych nezapomněl, ten „zlý“ Kotzian prostřednictvím městem najatého lobbisty Teličky prosadil na poslední chvíli ŽUB jako vyjmenovanou stavbu do stěžejního dokumentu o prioritních dopravních stavbách EU. A to invariantně, tj. bez ohledu na polohu. Nemusíme proto spoléhat jen na finance z OPD, ale můžeme čerpat ze speciálního fondu na financování prioritních staveb železniční sítě TEN-T.

Když budou tato srovnání na stole (přičemž věřte tomu, že pokud se tam objeví jakékoliv pokusy o manipulaci, tak to bude sakra slyšet), teprve se stát může zodpovědně rozhodnout, kterou variantu chce realizovat. I přes víceméně stejné výsledky železniční části si myslím, že v urbanismu a návazné MHD prohraje odsun výrazně. Oponenti si mohou myslet opak. Jiná cesta, jak se dobrat k realizaci modernizace ŽUB, ale neexistuje.

Roman Onderka právě sděluje národu, že v Bruselu leží na stole 8 miliard na odsun nádraží (a že jeho penis nevypadá jako orloj na Svoboďáku…). OVM 7. 10. 2010.

V Česku je přitom v oblibě rozhodovat se o variantách dopravních řešení „politicky“. Na to však Evropa není ochotna poskytovat veřejné prostředky. Když jsme byli s Hankou Chalupskou v Bruselu jednat s evropskými úředníky, neskrývali úsměšky nad chováním českého státu, který jim vždycky pošle žádost o peníze a když se ho zeptají, proč by měla Evropa financovat zrovna tuto stavbu a zrovna tuto variantu, tak jim Česko odpoví, že prostě proto. Ve stejném schématu uvažuje i Roman Onderka, který si myslí, že Brno má prostě na peníze z Evropské unie nárokové právo a že Evropě není nic do toho, kde nádraží bude a jestli bude či nebude fungovat. Již klasický je Onderkův výrok z před čtyř let, kdy v televizní předvolební diskuzi prohlásil, že v Bruselu čeká na stole 8 miliard na odsun nádraží a stačí si tam pro ně přijet. Takto to ale zkrátka nechodí.

Tolik letmé nahlédnutí do technické a procesní stránky věci. Shrnuto: Dnes je více než kdykoliv dříve možné dopracovat se k modernizaci nádraží v centru. Totéž platí  i o odsunu nádraží. Nyní k právním aspektům referenda.

Referendem nádraží nepostavíš

V roce 2004 se jednalo o vědomě nátlakovou akci proti tehdejšímu vedení města, které se vůči nádraží v centru chovalo pohrdavě. Byl to pro mnoho lidí zejména vzdor proti radnici ovládané ODS a KDU-ČSL. Od té doby se situace změnila skoro o 100 %, jak jsem popsal výše. Do stávající situace přišel Jakub Patočka (ČSSD) a rozhodl se, že vyvolá nové referendum. Je to bezpochyb jeho nezadatelné právo. Znamená to ovšem opět zpolitizování a ideologizaci tématu. Proto jsme se k nápadu uspořádat další referendum postavili již před rokem odmítavě a tvrdili jsme, že nyní musí nezbytně nutně doběhnout objektivní posuzování variant nádraží, což politizace ohrožuje.

Vyvolávané referendum čítá dvě otázky. Pokud nebude závazné, není potřeba ho řešit, to je jasné. Bude-li závazná kladná odpověď na první otázku, o poloze nádraží („Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice Brno – hlavní nádraží v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?“) bude to znamenat pramálo. Referendum je závazné toliko pro zastupitelstvo jako celek, nikoliv pochopitelně pro stát, kraj či dokonce městský stavební úřad, který vykonává státní správu v přenesené působnosti a názory zastupitelstva se nesmí řídit.

Na plochách dráhy je ve stávajícím územním plánu park. Bez změny územního plánu, která není možná bez posvěcení Kraje, nelze nádraží v centru realizovat. Územní plán viz http://gis.brno.cz/tms/uzemni_plan_a/#c=-597680%252C-1161499&z=5&l=up_tiles,parcely_vnk,mc_tiles&p=&.

Modelový příklad: Pokud se lidé rozhodnou podpořit nádraží v centru, zastupitelstvo bude mít povinnost změnit si územní plán. Nevím, jestli je to všeobecně známo, ale dnešní drážní pozemky hlavního nádraží nejsou vedeny v územním plánu z roku 1994 jako plocha pro dopravu, ale třeba jako park. Jelikož se jedná o stavbu nadregionálního (krajského) významu a Jihomoravský kraj nemá v současné době platný územní plán (takzvané Zásady územního rozvoje, ZUR), bude muset město nejprve krajský úřad požádat, zda se změnou brněnského územního plánu souhlasí, viz § 50, odst. 7 a 8 Stavebního zákona. Pokud bude krajský úřad trvat na tom, že to není možné, končí tím veškeré možnosti města usilovat o nádraží v centru. I kdyby ale řekl ano, neznamená to, že změna územního plánu bude dokončena, protože v aktuálně připravovaných ZUR, které schvaluje zastupitelstvo kraje, nikoliv krajský úřad, může být opět zanesena jen odsunutá varianta, stejně jako byla i v těch zrušených.

Nevím například o tom, že by vyvolatelé referenda dojednávali zanesení ŽUB do nových ZUR variantně, vím o tom, že to děláme my. Pokud se to podaří, je možné se o nádraží v centru bavit. Zůstane-li vše při starém, Brno si nebude moci změnit územní plán, i kdyby to chtělo 100 % Brňáků.  Já vím, je to složité a nudné, ale právě proto je nezodpovědné vykládat, že referendum samo o sobě o něčem rozhodne.

Ono je to samozřejmě velké politikum: Pokud budou vládnout po volbách strany, jež nádraží v centru nechtějí, první otázku referenda zahrají do autu výše nastíněným způsobem, tedy formální snahou o změnu územního plánu, kterou „zlý“ Jihomoravský kraj zarazí; tím splní formální povinnost respektovat výsledky referenda a nadále mohou směle odsunovat. Dostanou-li se do budoucí koalice strany, které jsou nádraží v centru nakloněny či které nemají odsun nádraží jako ideologii, výše uvedené kroky – pokus o změnu územního plánu – budou provádět také, ale se skutečnou snahou docílit oné změny. I bez referenda.

Referendum znamená stopku pro nádraží v centru

Proč jsem ale skutečně zásadně proti tomuto referendu, je formulace druhé otázky: „Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno hlavní nádraží“ určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?

Tu otázku si pojďme rozebrat podrobněji: „aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice Brno hlavní nádraží určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží“. Když odhlédneme od toho, že město není investor železniční části ŽUB, tak i přesto se Brno v případě závazného výsledku stane vysoce nedůvěryhodným partnerem, ježto bude mít povinnost sabotovat obě varianty a iniciovat „soustavu návrhových soutěží“, které budou úplně odznova hledat „nejlepší řešení modernizace železniční stanice“. Kdyby aspoň bylo v otázce napsáno, že se má hledat nejlepší řešení hlavní výpravní budovy, ale ne. Zastupitelé by byli zavázáni usilovat o nové řešení celé rozsáhlé stanice: železniční stanice nerovná se zdaleka jenom nádražní budova a nástupiště, je to celý dlouhý úsek mezi vjezdovými návěstidly.

Otázka se navíc netýká jen varianty v centru, ale i odsunuté varianty, resp. jakékoliv  jiné hypotetické varianty. Navrhovatelé referenda otevřeně tvrdí, že všechno je špatně, že je nutné začít zcela od začátku:

„Chceme začít od nuly a chceme, aby se projekt připravoval v rámci otevřené urbanistické soutěže,“ řekl Patočka.

Je to jejich právo, ale jak je zřejmé, znamená to, že nechtějí, aby byl ŽUB kdy modernizovánJako insider můžu dát krk na to, že nikdy nikdo nevymyslí další varianty, než jsou teď na stole, ale jako budoucí zastupitel bych byl referendem zavázán je mnoho let marně hledat. Děkuji, nechci.

Pro vysvětlení, proč není záhodno zakonzervovat stávající stav: Došlo by k omezení budoucího rozvoje krajské hromadné dopravy z důvodu nedostatečné kapacity železniční infrastruktury v Brně. Již dnes je poptávka po kratších intervalech na některých tratí, ale z kapacitních důvodů jí není možné vyhovět. Došlo by k blokaci výstavby vysokorychlostních tratí (VRT) coby zásadního celoevropského investičního počinu v dopravě s cílem nejen zásadního zlepšení cestování, ale i významných úspor fosilních paliv a s tím související nižší zátěže pro životní prostředí a nižší závislosti EU na dovozu strategických surovin. V Česku je Brno klíčovým uzlem pro dva železniční koridory a nepřipravenost Brna na zavedení vysokorychlostní dopravy ohrožuje či spíše znemožňuje vznik kvalitní vysokorychlostní sítě v ČR.

Na druhou otázku v případě vyvolaného referenda proto výrazně doporučuji neodpovídat či hlasovat NE a město k tomu, aby vše začalo od bodu nula, nezavazovat. Mám za to, že lidé, kteří vyvolání referenda podepisují, netuší, že druhá otázka znamená stopku možnosti nádraží modernizovat. Jako budoucí zastupitel budu závazné výsledky případného referenda pochopitelně plně respektovat, stejně jako všichni zastupitelé za Žít Brno, pokud ale budu zavázán k tomu, abych přestal prosazovat nádraží v centru, přiznám se, že mi to bude velmi líto. Daleko raději bych i nadále pracoval na tom, aby Brno modernizované nádraží mělo. Tak prosím svoje podpisování a zejména hlasování u případného referenda zodpovědně zvažte.

13 Komentářů

 • Petr Šabata

  Předpokládám, že souhlas města je v případě modernizace podmínka nutná (byť nikoliv dostačující). Argumentovat tedy tím, že do procesu vstupují i další subjekty (kraj, …), se kterými je nutné vyjednat dílčí kroky (změnu územního plánu), není na místě. Pokud bude město zavázáno nádraží neodsunout, další vývoj se bude nutně pohybovat v mantinelech tohoto stavu.

  Pro úplnost dodávám link na neodkázaný článek Jakuba Patočky: http://denikreferendum.cz/clanek/18303-matej-hollan-ve-vroucim-objeti-brnenske-ods

 • tohle uz neni satirickej web, ale regulerni stranky politicke strany? S nazorem na odsun nadrazi se ztotoznuju ale je dost smutny, ze tento a podobny texty v posledni dobe nemaji s puvodnim ironickym tonem Zitbrno nic spolecnyho…

 • Zdravím autora a 3 dotazy:
  1) Nebylo vhodnější o nesmyslnosti referenda informovat ve chvíli jeho spouštění? Ten pohled na ty absolutně neinformované sběrače podpisů byl opravdu smutný… Naštěstí mě uklidnilo, že z 10 osob co jsem na archu viděl byl z Brna jediný, ostatní uváděli adresy z celé ČR a předpokládám, že to musí podepsat Brňák, nebo ne? Ostatně ono to krásně demonstruje nesmyslnost nejen tohoto, ale i předchozího dávného referenda…. Poloha nádraží je klíčová zejména pro “denodenně za práce dojíždějící nebrňáky” a ti hlasovat nemohli a ani teď nebudou moct.

  2) Neustále i u své varianty mluvíte o “modernizaci nádraží v centru”. Chápu že na lidi to působí mnohem lépe “marketingové”, ale nebylo by lepší konečně na férovku říct a začít používat, že zatímco nádraží u řeky je zcela nové nádraží asi 700 metrů od toho současného, tak nádraží pod Petrovem (tedy vaše “nádraží v centru”) je také ZCELA NOVÉ nové nádraží asi 200 metrů od toho současného. Vždyt z toho současného nevyužijete vůbec nic. Silně v tom vidím inspiraci u Ladi Macka…. Nebo ještě jeden příměr – modernizace chaloupkyve vašem podání = postavím na zahradě 50 metrů vedle ní 2patrovou podsklepenou vilu a z chaloupky udělám vesnickou památku.

  A problémů tam bude samozřejmě mnohem více, např. všichni začnou nastupovat na naprosto nepřipravených nových Sadech, z nichž by se defacto stala zastávka “hlavní nádraží” (aneb proč by někdo chodil až na hlavák, když prakticky všechny linky ted zastavují i na NS). Ale do tohoto rozboru se pouštět nechci.

  3) Píšete, že obě varianty stojí zhruba stejně – 20miliard. Když se ale podívám do té dokumentace, tak se zde píše, že varianta řeka stojí investičně 41 860 mld a varianta vaše 51 055 mld. A to je rozdíl rozhodně více než malý. Tak odkud 20mld?

  A mimochodem, sám se zmiňujete o velmi špatném podloží pod Petrovem. Určitě víte, že na tom pohořel i tramvajový tunel, který měl spojovat Mendlák a Českou. Problémem tam byla spodní voda a velké náklady i na provoz. Jako chcete SŽDC přesvědčit, že má postavit 3 tunely v podloží, které nezvládlo ani mnohem kratší tunel a zejména následně platit nejspíše i desítky milionů ročně za jejich údřžbu a provoz?

  • Ad3) Jo, už to vidím v té společné tiskovce… Jako jo, VRT je u nás aktuálné stejné science fiction jako Severo-Jižní kolejový diametr (nechápu, proč se s takovou nesmyslnou stavbou stále počítá, přo znalostech cen tunelů v Brně, kvůli stavební náročnosti je proto tomu Pražská Blanka levný špás), klidně ani s jednou věcí nepočítejme (Navíc VRT stejně nakonec skončí se zastávkou u letiště nebo v Modřicích, investičně to bude násobně levnější, ale tento problém budou řešit spíše děti našich dětí než my).

 • Tato strana měla zůstat u satiry a necpat se do politiky vážně jí to moc nejde…
  Už vidím to jejich tragikomické vystupování v rolích zastupitelů města Brna. Matěj Hollan a jemu podobní jako zodpovědné osoby za budoucnost města Brna a jeho občanů? Něco tak absurdního si nedovedu představit…

 • 1) Když se podívám na to, kde má odsunuté nádraží být, tj vedle autobusového, tak mi (pro cestující) nepřipadá varianta odsunutého nádraží tak špatná. Od dob, kdy UAN není u Grandu, se lidé s kuframa sunou dost velkou štreku. Dopravní obsluha UANu i po 30(?) letech katastrofa, lepší je to dojít pěšky. Takže jestli by odsunuté nádraží znamenalo vyřešení přepravy k tramvajovým uzlům pro denně dojíždějící pracovníky, bylo by to plus i pro UAN.

  2) Neumím si představit, jak by to vypadalo, kdyby se na 10 let znefunkčnilo stávající nádraží. Při rychlosti výstavby u nás to moc kratší dobu trvat nebude… Jeden přiblblý kruháč ve Slatině 4 měsíce (!) při zastaveném provozu, jedna mimoúrovňová křižovatka v Krpoli 2-3 roky. Obávám se, že modernizace stávajícího nádraží by prakticky znamenalo paralýzu Brna na mnoho let. Z tohoto pohledu je lepší postavit nové jinde. Na papíře to vypadá krásně, realita bude, jako obvykle, jiná.

  3) Myslím si, že referendum o poloze je k ničemu. Každý má jiné potřeby a představy, mě je to třeba jedno – hlavně, aby už bylo. Demokracie je krásná věc, ale pokud 20 let blokuje nové nádraží, tak by trocha “totalitního” prásknutí do stolu a definitivního rozhodnutí neškodila. Ať už by byla zvolena jakákoli varianta, tak by si na ni její odpůrci za ta už dávno zvykli. Je to jako v tom vtipu: “Manželka se ptá při 20-ti letém výročí manželka, proč je tak smutný. Odpověděl jí, že kdyby ji zabil hned po svatbě, tak už by byl venku”.

  4) Celé to na mě působí dojmem, že nejde ani tak o polohu nádraží, jako o předem vyjednané kšefty a kšeftíky pro kamarády a kamarády kamarádů s “malou domů”. U projektů dělaných na desetiletí je přece jedno, jestli to stojí o pár % víc nebo míň; za těch 20 let debat je beztak hodnota peněz úplně jiná.

  • Martin: Když někdo potřebuje na Zvonařku třeba z Útěchova, tak se “s kuframa sune” přes celé město. Nikde není psáno, že by měl každý Brňan vyjít z domu, po 50 metrech vlézt do busu, aby po cestě MHD vystoupil a po dalších 50 metrech byl na Zvonařce. Chodníky a bezpečné přechody tam jsou. Není o o nic dál, než třeba v Berlíně z “ZOB” na nejbližší S-Bahn. Těch pár desítek metrů fakt nikoho nezabije, spíš pomůže. Zdravotně a tělesně a jinak postižení si poradí i díky současné MHD.

 • Milan Popelka

  Zastáncům nádraží “Pod Petrovem” i “U řeky” bych doporučil, aby se zamysleli nad těmito spornými body:
  Zásadní problém vidím v tom, že ani v jedné variantě není kladen důraz na propojení železniční dopravy, dálkové autobusové dopravy (řešení přesunu cestujících při přestupování mezi vlakovým a autobusovým nádražím je naprosto nepřijatelné) a MHD, což mi u dopravního uzlu přijde zásadní. Není ani zmíněno, jak je počítáno s propojením letiště. (Na rozdíl od Ostravy, například.) Kvalitní řešení propojení železničního uzlu s MHD považuji (z pochopitelných důvodů) za daleko důležitější, než je poloha nádraží.
  Jako další zásadní a neřešený problém vidím obtížnou a nedostatečnou prostupnost komlexu nádraží pro pěší, což způsobuje urbanistický nonsens – faktické odříznutí jižní části od centra Brna, “centrum” se ocitá na okraji města a jižní část za nádražím je spíše periferií.

Leave a Reply


Další zprávy

 • Zajímavosti

  Match Day: Jets end highway trip, pre-Christmas timetable in Brooklyn

  JETS Sport NOTESSaturday’s GameThe Winnipeg Jets engage in their closing match prior to the Christmas break and finish a three-game street vacation on Saturday versus the brand new York Islanders…The Jets dropped 2-1 inside of a shootout on https://www.unionjets.com/winnipeg-jets-jersey/kyle-connor-jersey the Boston Bruins on Thursday and so are 1-0-1 over the vacation so far…Just after the Christmas break, the Jets entertain the Edmonton Oilers on Dec. 27 and these very same Islanders on Dec. 29.Division LogjamWith a acquire tomorrow, the Jets will, at the very worst, head in the Xmas break that has a share with the guide atop the Central Division together with the St. Louis Blues and Nashville Predators…Heading in the closing working day in advance of the split, the Jets are cla sified as the hottest crew among the trio with details in three consecutive video games, though Nashville has lost back-to-back game titles and St. Louis has shed a few in the row…Equally in their losing streaks began with lo ses to the Jets.Heading into the BreakThe Jets will enter the Christmas split with their very best file because relocating to Winnipeg in 2011…Looking again, the Jets really are a mixed 13-13-3 in their 5 video games in advance of the Xmas break within the very last seven seasons…The Jets can get their ultimate recreation before the break in back-to-back seasons with the initially time considering the fact that 2011 having a win tomorrow. Facing the EastThe Jets facial area an Japanese Convention opponent inside their very last two video games prior to the Christmas crack…The Jets are 5-4-5 against the Jap Meeting this time, such as 4-1-2 versus the Metropolitan Division…Winnipeg has gained 3 consecutive games against Metropolitan Division teams…Blake Wheeler prospects the Jets with eight details (3G, 5A) in seven online games from the Metro, while Mark Scheifele has seven points (2G, 5A) in 7 video games and Joel Armia has 6 details (2G, 4A) in 6 video games.Highway WinThe Jets have points in back-to-back street games for your first time in approximately a month…Tuesday’s get in opposition to the Nashville Predators finished a six-game winle s streak (0-4-2) within the highway for the Jets…Winnipeg’s preceding win to the road arrived Nov. 24 at ANA 4-1…The Jets went 7-3-2 of their initially twelve street games of the period in advance of the six-game winle s streak.Overtime Woes ContinueThursday’s decline in Boston dropped Winnipeg’s report to 1-6 in additional time and shootout games, which happens to be the second-worst overtime/shootout history within the NHL Dmitry Kulikov Jersey this season…Only the Buffalo Sabres have got a even worse document at 1-7…Winnipeg, Buffalo as well as the Vancouver Canucks are the 3 teams during the NHL this season having a lone overtime/shootout get.Middling DecemberAfter putting up the second-best report while in the NHL in November that has a 9-3-2 mark, the Jets have got a 5-4-2 record in December, that’s tied for 10th during the NHLDuring the previous a few seasons, the Jets have hovered around .500 in December that has a combined file of 17-17-3 due to the fact 2015…Winnipeg’s greatest file in December was 10-3-1 during the 2011-12 time, which is not going to be bested this season.December ProducersPropelled by 7 points in his 1st two video games in December, Blake Wheeler is tied for fifth in NHL scoring in December with thirteen points (3G, 10A) in eleven games, though Patrik Laine is tied for seventh with 12 factors (7G, 5A) in nine video games…Laine and Nikolaj Ehlers are amongst those people tied for 2nd during the NHL in goals in December with seven each.Laine Streaking Neverthele s AgainWith his intention from the Bruins on Thursday, Patrik Laine moved into sole po se sion of sixth in NHL goal scoring…The purpose also prolonged Laine’s target scoring streak to a few online games, marking the 3rd time this period he’s had a aim scoring streak of a few video games or more…In his https://www.unionjets.com/winnipeg-jets-jersey/nic-petan-jersey 109-game NHL job, Laine has six intention scoring streaks of three video games or more.

  Čti dál →
 • sport

  #CapsJackets Postgame Notebook: Two Hundo

  Two Hundo -Nicklas Backstrom picked a terrific time and energy to web the 200thgoal of his NHL job. With time winding down in regulation and the Caps tangled up within a 2-2 tie using the Blue Jackets in Columbus on Tuesday evening, Backstrom took a feed from T.J. Oshie and cranked a one-timer guiding Blue Jackets goaltender Sergei Bobrovsky to elevate the Caps right into a 3-2 direct with just 42.9 seconds remaining in regulation.The Caps held on to halt a short, two-game slide with out gathering any details, matching their longest this sort of dry spell in the period. In spite of falling guiding early, despite surrendering a slender guide late during the recreation, and regardle s of remaining tasked with two penalty killing mi sions in the 3rd time period, the Caps were in a position to say the 2 details at night’s stop, plus they were being equipped to try and do so without the Jackets acquiring even one level. Video: Caps 365 | February 6″It was a giant game for us,” suggests Caps goaltender Braden Holtby. “We take pride in bouncing back following lo ses, and wished to put collectively a much better, total match. I thought [Sunday against] Vegas was a phase in the proper path, and that i imagined we had been a lot better tonight.”I imagined [the Jackets] executed nicely, too. [It was] an extremely excellent hockey match. I feel they ended up determined and it confirmed. We matched it, and it developed superior hockey.”The two groups meet all over again on Friday in Washington and may get collectively later this thirty day period, on Feb. 26, in Columbus to conclude their season’s collection for 2017-18.”That was a little more in the playoff established feel that we want with our hockey club, and just how we would like to engage in the sport,” says Oshie. “They tied it up late, and it Matt Niskanen Jersey seemed like not a soul hung their head. We lined up with the future faceoff and absent we went. It is a good experience to acquire and with any luck , a development we will get likely below as being the online games get tighter in direction of the end from the period.”Backstrom will become the fifth player in Washington’s franchise heritage to achieve the 200-goal stage.Bounce back -Holtby was named the game’s No. one star just after he stopped 37 on the Jackets’ 39 photographs to earn his 27thvictory of the season. Holtby’s sturdy outing followed a hard start for that Washington netminder in Pittsburgh on Friday evening.Video: Caps Postgame Locker Home | February 6Holtby surrendered 6 targets on 33 photographs to your Penguins in a very 7-4 Caps reduction, and he was pulled from the third period of that contest, the fourth time this season that he was pulled in favor of Philipp Grubauer. Holtby has followed up every of those four stars with a victory in his subsequent outing, and he has restricted the opposition to two or le s tallies in each individual of those 4 game titles.”It was a thing which was instilled in me early, I suppose,” says Holtby. “It was 1 of those cla ses my father taught me, that terrible games come about and when you ought to be fantastic, when you choose to be excellent, you can’t have two within a row.”That’s just something that I have normally remembered. With this league where by there are so many video games, it is just that very little added which makes you focus and regroup and have again in your fundamentals. It is really just one of individuals items, you go out there and do the job and battle, and typically you get rewarded for that.”Holtby is tied with Nashville’s Pekka Rinne for 3rd from the NHL in victories. Tampa Bay’s Andrei Vasilevskiy leads with 31.”He was large, specially within the second,” claims Caps defenseman John Carlson of Holtby. “We failed to give [the Jackets] a great deal until we turned it about. But all of their po sibilities almost came off no-brainer, dumb turnovers inside our zone or in the vicinity of our zone. He stood tall and allowed us to get back ourselves and play quite a bit superior to the rest with the match.”You’ll Get Very little And Like It -Backstrom’s late strike enabled the Caps to gain a late victory in the road barn of the division opponent, snatching a practically selected standings level away from a workforce that’s chasing Washington within the standings.It can be the next time in le s than a month that the Caps have completed so; Jay Beagle’s target in Raleigh with one.3 seconds still left on Jan. 12 enabled Washington for getting outside of city with a 4-3 gain around Carolina, leaving the Hurricanes collectively pointle s and shocked at night’s close.While the Caps sit atop the Metro standings, they are only nine details crystal clear with the 2nd wild card playoff berth while in the Japanese Meeting. It truly is vital for Washington to maintain that hole as wide as it can.”Both groups ended up actively playing difficult,” suggests Caps coach Barry Trotz, “and you have right down to the last 3 or four minutes and you happen to be contemplating, ‘This is most likely gonna extra time.’”Right following the big destroy, the [kill gave us some momentum]. We came out with all the Backstrom-Oshie-Ovechkin line, plus they received us a crucial purpose ideal right https://www.unioncapitals.com/washington-capitals-jersey/andre-burakovsky-jersey after we experienced a handful of e sential kills. You may get momentum from your exclusive groups, and tonight we did.”According to Elias Sports activities Bureau, the Caps are the only group within the NHL with two go-ahead plans from the last minute of regulation this time.Movie: Barry Trotz Postgame | February 6Special Delivery -Coming into Tuesday’s recreation, the Caps had surrendered 4 power-play aims within their prior five penalty killing mi sions of their prior two online games, both equally lo ses.Going through a Columbus team which has the league’s worst energy enjoy inspite of currently being very hot (7-for-23, thirty.4% in past ten video games) not long ago, the Caps executed a set of clutch kills within the 3rd period of Tuesday’s sport. The first of people kills guarded a 2-1 Washington direct, and the second saved the Jackets from forging a one-goal direct of their po se s with hardly any time remaining in regulation.”It was actually e sential for us,” claims Oshie. “At instances, our penalty kill hasn’t been nearly as good as we a sume it to be, and that i imagine as good since it is usually. Tonight, we obtained tested in some important moments, as Dennis Maruk Jersey well as the fellas came up significant – a pair guys with some significant blocks and Holts with a few large saves. Which is vital to get that likely as we get to the tip from the time below. A superb penalty get rid of may be very important when it arrives down to the greatest time with the 12 months, and that’s the playoffs.”Washington also got a power-play intention from Carlson inside the initially as it cashed in on its lone electric power perform chance of your evening.Climbing The Ladder -Carlson netted his eighth purpose from the period and his fourth power-play objective of 2017-18. It absolutely was also the 22ndpower-play target of his NHL vocation, moving him one particular forward of Al Iafrate and into sole po se sion of eighth place all-time among the Caps defensemen. With 53 power-play targets in a very Washington sweater, Sergei Gonchar is Washington’s all-time franchise chief in vocation extra-man tallies by a blueliner.Quartet Of Helpers -Caps defenseman Christian Djoos recorded an a sist for your fourth straight video game, extending his job finest points and support streak to four.Seven Down -Tuesday’s match ended a extend of seven straight one-game highway journeys for Washington, which has a complete of 19 one-game journeys this season. The Caps came by means of that extend really properly, posting a 4-1-2 mark inside the seven games.From the Numbers -Matt Niskanen led the Caps with 23:seventeen in ice time Ovechkin led Washington with 8 shots on internet in addition to a dozen shot makes an attempt Tom Wilson led the Caps with five hits, and he netted his seventh goal with the time to match his single-season career most effective Jay Beagle led the Capitals with three blocked pictures.

  Čti dál →
 • Doprava

  Lined Up: Activity #31 vs Canadiens

  We are having it exterior tonight for that 2017 Scotiabank NHL 100 Typical and we have got the latest line-up information and insighter in the mentor just before the puck drops at Lansdowne. Just one alter from Wednesday and that’s the return of Alex Burrows who skipped his first sport of your time versus the Rangers this 7 days. To help make space, Nick Paul might be the extra forward this night.With his match roster finalized, Sens head coach Man Boucher shifts his consideration into the features tonight and it commences with rolling all of https://www.stylesenators.com/ottawa-senators-jersey/bobby-ryan-jersey his forwards continuously more than the study course from the video game.”That’s what we’ve been undertaking for that previous month,” shared Boucher with the media on Saturday. “We’ve been within the street and we’ve been likely with 4 lines. Everybody has become participating in so it won’t actually alter nearly anything.”Deployment is not the only depth the mentor will probably be taking note of around the bench this night and he discovered Ben Harpur Jersey the size of each and every change as a different likely menace to keeping his gamers warm.”Shift length is likewise a thing you need to glimpse for,” Boucher said. “Short shifts so you continue to be activated plus the subsequent men remain activated.”Tweet from @Media_Sens: #Sens mentor Boucher speaks along with the media just before the #NHL100Cla sic. pic.twitter.com/lx3mBcE9P2The good information is always that the forecast appears clear of precipitation tonight therefore the gamers shouldn’t be fighting towards far too much snow make up within the area as the recreation goes on. That does not signify the frigid temperatures are not heading to enjoy a factor in accordance to Boucher.”It is chilly air that you’re breathing and that’s different,” reported the coach. “I’ve been advised that is the hardest point to receive accustomed way too in an out of doors activity similar to this..”In GoalCraig Anderson (8-10-3) will begin in purpose for that Sens tonight at TD Put. Anderson picked up his to start with get within a minimal in exce s of per month on Wednesday evening from the Rangers and it is looking to safe back-to-back to the initial Matt Duchene Jersey time for the reason that team’s set of wins in Sweden.

  Čti dál →
 • Zajímavosti

  Strome Anticipating Breakthrough with Coyotes

  The big apple — Dylan Strome tries to not feel about his path into the NHL or maybe the achievement his friends have experienced there. It truly is continue to not easy to handle.The Arizona Coyotes ahead is definitely the only best ten decide from the 2015 NHL Draft who’s got however to establish himself inside the League.”I’m still endeavoring to prove which i belong and that Arizona manufactured the ideal decide on,” Strome claimed. The 21-year-old has performed in 28 NHL games; the opposite nine have each individual performed in at least one hundred fifteen, with 7 of these by now previous the 150-game mark, led by Calgary Flames defenseman Noah Hanifin (239), Edmonton Oilers centre Connor McDavid (209) and Buffalo Sabres centre Jack Eichel (209).McDavid and Eichel have been the top two picks, respectively. Hanifin was No. 5, at the rear of Strome and Toronto Maple Leafs ahead Mitchell Marner (159 online games).6 by way of ten were New Jersey Devils centre Pavel Zacha (140), Philadelphia Flyers defenseman Ivan Provorov (164), Columbus Blue Jackets defenseman Zach Werenski (155), San Jose Sharks ahead Timo Meier (115) and Colorado Avalanche ahead Mikko Rantanen (one hundred sixty five).Every single performed in a minimum of sixty seven NHL online games last period. Strome played in 21.”Hopefully in 5, ten years down the road people today will appear back again and say they did make the ideal choose,” Keith Tkachuk Jersey Strome said. “Time will explain to.”That time commences now for Strome.”My goal is usually to play 82 game titles in the NHL this 12 months,” mentioned Strome, whose brother, Edmonton Oilers forward Ryan Strome, was the No. five decide within the 2011 NHL Draft through the Big apple Islanders and have become a full-time NHL player in his next year within the League. “I do sense like I belong there.”The Coyotes want him to prove it, for the reason that they check out Strome being an elite prospect and a major bit of what they hope turns right into a championship core. They observed enough from him final year, his initially whole one particular like a skilled, to bolster their perception in him.Strome dominated in the American Hockey League, scoring fifty three points (22 plans, 31 a sists) in 50 game titles for Tucson. He concluded sturdy inside the NHL too, scoring 8 details (a few targets, five a sists) in Arizona’s final 10 games following obtaining recalled for your 2nd time March twenty.”Look, if he was a second-round decide and he is available in and lights up the American League, I do think everybody might be declaring this man is definitely an untouchable,” Arizona Normal Supervisor John Chayka explained. “He’s a (6-foot-3) Darcy Kuemper Jersey centre by using a good 12 months of profe sional (hockey) underneath his belt and he is made at each individual level. I see him like a truly very good participant.”Strome did not give the Coyotes significantly hope in his initial two NHL stints very last time.He experienced no points while in the very first two games with the time, both of those lo ses (0-1-1), and was despatched right down to Tucson. He returned for nine games from Nov. 28-Dec. sixteen and scored his initial NHL aim, but that was his only position. Arizona went 1-6-2.”Our whole crew was all over, so it felt like he didn’t have a fair shot,” Coyotes heart Derek Stepan mentioned. “But he played very well while in the minors and honed his skills. He conveniently could have shut the engines down and reported, ‘Poor me,’ but he uncovered how to use his talent set to achieve succe s so he could get that 10-game stint at the end of the year when he performed rather well.”Strome reported self-a surance was the difference for him while in the last 10 video games. He constructed it inside the AHL, where he aided Tucson go 33-13-4 in his 50 online games.”When I got up there, I just experimented with to perform the identical sport that i played in the AHL,” Strome claimed. “I kept seeking to get all those po sibilities. I was creating so many likelihood. I was within the puck. I felt Dylan Strome Jersey great. I felt very good about my video game. I eventually just realized that i deserved to be there.”The challenge to make it this period, specially for a middle, might be bigger for Strome.The Coyotes are further in the center with the addition of Alex Galchenyuk inside of a trade with the Montreal Canadiens. Additionally they have Stepan and Christian Dvorak. They re-signed Brad Richardson and po se s Nick Cousins available on the placement.”There will likely be quite a bit of opposition,” Head Coach Rick Tocchet stated.Strome explained he wishes to become a middle, the posture he’s performed his entire lifestyle and where he feels he can best a sist Arizona.”I sense like I showed final yr, the last ten games, which i could play it,” Strome explained.But Chayka and Tocchet see versatility as critical, so Strome could make the Coyotes for a wing. Strome explained he’d be Pleased with that.”He turned the corner previous yr a little bit, and that i would like to see him get away from the corner now,” Tocchet said. “I choose to see him get a straightaway and different himself.”

  Čti dál →
 • Skandál

  Struggle on the velocity demons

  BROSSARD – Paul Byron is well known for currently being certainly one of the fastest gamers within the Canadiens. Some might say he is as rapidly as a race car or truck driver. Not likely, probably, but on Wednesday, he got to spend the morning with one particular, as Mercedes driver Valtteri Bottas dropped via the Bell Sporting activities Sophisticated for any check out in advance of the weekend’s F1 race at Circuit Gilles Villeneuve. Maurice Richard Jersey The meeting was an opportunity with the two athletes to check notes and for Byron to present the Finnish racer a little peek to the everyday lifetime of a Montreal Canadien. And although Bottas could have found numerous a fast driver around the many years – like teammate and renowned pilot Lewis Hamilton – he still came absent dazzled by what Byron had to present.”Yes, he is so quick,” commented Botas, who named fellow countryman Saku Koivu as his favourite hockey player. “It was a major privilege for me to be around the ice on the very same time as him now. It had been definitely interesting.”The pair engaged within a sequence of worries – a skate-tying level of competition, a breakaway contest, a skating drill, plus a Zamboni race – which, in spite of some handicaps thrown Byron’s way, can have skewed a little more in favor of your hockey player. Bottas took all of it in stride.”No, it wasn’t fair, but in some cases life just isn’t reasonable. (laughs) I have lots of regard for these guys within the ice and their speed,” continued Bottas, who received the 2017 Ru sian Grand Prix on April 30, his very first career gain. “For us, it is a bit distinct than becoming quick about the tarmac, but I get pleasure from ice hockey.Even though the abilities troubles the pair https://www.stylecanadiens.com/montreal-canadiens-jersey/mats-naslund-jersey engaged in had been far more hockey-centric, Bottas even now managed to indicate off some stable hockey competencies, honed when he performed the sport expanding up until age fifteen. The native of Nastola, Finland – who mentioned he felt like a “kid within a sweet shop” dre sed up in full Canadiens gear – managed to roof a wrister in warmups, comprehensive a nifty saucer move around a car or truck tire and score a goal five-hole in the shootout level of competition, leaving his new friend and profe sional hockey participant impre sed.”It’s actually fun to determine another person who’s so dominant in his activity and to give him a glimpse into your day-to-day,” recounted Byron. “I was genuinely amazed at how very good he was around the ice. He skates effectively, shoots the puck rather well and for someone who hasn’t played in ten or 15 years, he was definitely very good. Undoubtedly much better than I am being a driver!”Now which the 27-year-old driver is nicely versed within the working day of the everyday living of the profe sional hockey participant, it’s going to be his switch to reciprocate, as Byron will check out the Mercedes workforce about the weekend to get a appear at the rear of the scenes. As well as the indigenous of Ottawa, ON understands who he’ll be cheering for when the pink starting off lights go off: Bottas.”When you are aware of an individual personally, it will give you something to view for and also to cheer for,” spelled out Byron. “It’ll be truly cool to view him while using the Mercedes staff.”He’ll give me a tour over the weekend, so I didn’t have much of the chance to discu s about his sport with him,” he continued. “I are aware that Components one is actually a ton with regards to the psychological game. In order to get it done at people speeds, it is really one thing truly distinctive and i’m thrilled to discover it.”It’ll probably arrive as a reduction for the Zamboni drivers for the Bell Athletics Sophisticated that Byron are going to be maintaining Bottas busy this weekend. The ultimate obstacle with the morning concerned the Hab looping all around the rink and racing Bottas within the Zamboni. The F1 driver looked like a all-natural to the mammoth ice cleansing device, and – if not for his busy schedule – might’ve identified himself a whole new gig.”It’s a bit distinctive than my automobile. It had been the very first time I basically drove it,” recalled Bottas. “I loved it. I didn’t realize it could do donuts, nonethele s it did!”Video: Valtteri Bottas can take a Zamboni to get https://www.stylecanadiens.com/montreal-canadiens-jersey/serge-savard-jersey a spin around the ice

  Čti dál →
 • Ekonomika

  Blue Jackets Encourage Kathryn Dobbs To Sr Vice chairman, CMO

  The Columbus Blue Jackets have promoted Kathryn Dobbs to senior vice-president and chief marketing and advertising officer for your Countrywide Hockey League club, President Michael Priest introduced now. Dobbs has served as the club’s vice-president of group development and executive director of the Columbus Blue Jackets Foundation because February 2015.”Kathryn has a tested background of controlling succe sful advertising, communications and fundraising campaigns,” reported Priest. “She provides a pure means to make potent partnerships and demonstrates an awesome comprehension of our fans’ dreams and partners’ objectives. I am excited to po se s her direct our efforts to increase our model, broaden our fanbase and combine our collective marketing initiatives.” Dobbs, who’ll report directly to Crew President Michael Priest, joined the busine Riley Nash Jersey s in February 2015 as vice-president of neighborhood progre s and govt director in the Columbus Blue Jackets Basis. The foundation has seasoned record-breaking advancement throughout her tenure because it has awarded over $1 million to community charitable and youth hockey companies in every single in the earlier 3 grant cycles to force the Foundation’s cumulative a sist of youth health and fitne s and wellne s initiatives in central Ohio to $10.four million since its inception in 2000. The team’s community courses have also doubled its acce s around the past a few yrs and now aid in exce s of 200,000 neighborhood youth.In 2017, Dobbs was acknowledged like a “40 Under 40″ choice by Columbus Enterprise First. That same year, the inspiration gained the Remarkable Foundation Award with the Affiliation of Fundraising Profe sionals Central Ohio chapter https://www.stylebluejackets.com/columbus-blue-jackets-jersey/markus-hannikainen-jersey . In her new function, she will oversee the club’s advertising and marketing, electronic Markus Hannikainen Jersey media, communications, local community advancement, function presentation and federal government relations initiatives.Dobbs graduated by using a BBA in internet marketing with the University of North Ga and it has extensive marketing and advertising communications knowledge in both of those the for-profit and not-for-profit sectors. She came into the Blue Jackets following serving as vice-president of philanthropy for YMCA of Central Ohio. She invested an extra twelve decades as being a senior-level YMCA govt in several places close to the state, executing nationally and internationally regarded advertising and fundraising campaigns, at the same time as establishing and executing multi-channel conversation campaigns and high-profile gatherings. Working with area YMCA’s and Y-USA, she spearheaded the organization’s manufacturer transformation for YMCA camps throughout the region.

  Čti dál →
 • Tiskové zprávy

  Stars to host 2020 Bridgestone NHL Winter season Basic at Cotton Bowl Stadium

  FRISCO, Texas –The National Hockey League and the Dallas Stars introduced today that the club will host the 2020 Bridgestone NHL Winter Cla sic at Cotton Bowl Stadium in Dallas, Texas on Jan. 1, 2020.The contest will mark the primary NHL regular-season out of doors activity with the Stars. The game proceeds the custom the League proven in 2008 of web hosting a regular-season outside recreation within the onset on the new calendar year, while using the 2020 edition marking the 12-year anniversary on the first NHL Winter Cla sic in Buffalo. Dallas’ opponent for that 2020 Bridgestone NHL Wintertime Cla sic are going to be declared at a long term date. “The whole Stars organization is honored for being selected from the NHL to host the 2020 Bridgestone NHL Wintertime Cla sic,” Dallas Stars operator Tom Gaglardi mentioned. “Cotton Bowl Stadium is https://www.modishstars.com/dallas-stars-jersey/jamie-benn-jersey one of the most iconic and recognizable sports activities venues within the U . s .. For just about a century, the stadium has hosted premier sporting gatherings and it has showcased a few of the best players to ever to play their sport. The town of Dallas as well as entire Dallas-Fort Worthy of Metroplex has become a place for the world’s most important sporting functions and hosting the NHL Winter season Cla sic will keep on that development. We are going to have a exclusive opportunity to showcase the growth of your video game of hockey in Texas throughout the last 26 a long time via our great admirer a sistance, gra sroots endeavours and participant and alumni involvement locally. I’d personally also choose to thank NHL Commi sioner Gary Bettman, Dallas Mayor Mike Rawlings and also the Dallas Sporting activities Commi sion for supporting us secure this celebration.”Video: Stars selected to host 2020 NHL Winter Cla sicDallas may be the ninth group to host the once-a-year basic, becoming a member of the Boston Bruins, Buffalo Sabres, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, St. Louis Blues and Washington Capitals. The 2020 Bridgestone NHL Winter season Cla sic will established the document with the southern-most spot for just about any signature NHL outdoor contest (NHL Winter Cla sic, NHL Stadium Series, and NHL Heritage Cla sic).Tickets to the 2020 Bridgestone NHL Winter season Cla sic will go on sale at a afterwards day. Dallas Stars Season Ticket Holders and American Airways Centre suite and premium seat holders might be supplied the very first po sibility to acquire 2020 Bridgestone NHL Wintertime Cla sic tickets before the normal public. For more info with regards to the recreation and also to enter for a opportunity to earn tickets towards the 2020 Bridgestone NHL Wintertime Cla sic, remember to take a look at DallasStars.com/WinterCla sic.”On behalf of your metropolis of Dallas, thanks to Commi sioner Gary Bettman as well as Countrywide Hockey League for offering Dallas the chance to stick to up about the results of your 2018 NHL Draft,” Dallas Mayor Mike Rawlings mentioned. “I are unable to think of the improved method to rejoice the nice history of new Year’s Working day at Cotton Bowl Stadium than by welcoming 1000s https://www.modishstars.com/dallas-stars-jersey/mike-modano-jersey of followers to witne s the initial at any time outdoor skilled hockey recreation in Texas. This great celebration is yet another illustration of how Dallas continues to become among probably the most sought-after areas to host key sports situations.”Located just east of downtown Dallas, the historic Cotton Bowl Stadium gets the sixth football stadium to host the NHL Winter Cla sic. Cotton Bowl Stadium is the third college or university football venue to host the sport, becoming a member of Michigan Stadium (2014) and Notre Dame Stadium (2019).[ENTER TO Acquire: Click here to your po sibility gain 4 tickets towards the 2020 NHL Winter season Traditional in Dallas]In its 89 several years of existence, Cotton Bowl Stadium has highlighted some of the best players and coaches while in the record of school soccer. From 1937 to 2009, the location hosted the Cotton Bowl Basic, an once-a-year NCAA Division I bowl game. 7 Heisman Trophy winners have participated in the yearly bowl video game although it was being hosted within the location: Doak Walker (Southern Methodist University), Roger Staubach (U.s. Naval Academy), Earl Campbell (College of Texas), Doug Flutie (Boston College), Bo Jackson (Auburn University), Tim Brown (University of Notre Dame) and Ricky Williams (University of Texas). The stadium’s sidelines throughout the Cotton Bowl Basic have showcased some of the most iconic coaches from the heritage on the activity, such as Darrell Royal (University of Texas), Tom Osborne (College of Nebraska), Frank Broyles (University of Arkansas), Paul “Bear” Bryant (College of Kentucky, University of Alabama), Lou Holtz (University of Notre Dame), Bob Stoops (College of Oklahoma) and Nick Saban (Louisiana Condition University).Given that 1932, the annual University of Texas/University of Oklahoma “Red River Showdown” football activity is held at Cotton Bowl Stadium throughout the Point out Good of Texas. In addition to higher education football, the stadium has served Blake Comeau Jersey because the household area to the Dallas Cowboys of your Nationwide Soccer League along with the Dallas Texans of your American Football League. Both of those the Southern Methodist College Mustangs football workforce and FC Dallas of Main League Soccer have identified as Cotton Bowl Stadium home on quite a few events. Cotton Bowl Stadium also served as being a location with the 1994 FIFA Earth Cup, certainly one of 9 stadiums within the United states chosen to host matches during the intercontinental celebration.Cotton Bowl Stadium gets to be only the third venue from the state of Texas to host a regular-season NHL contest, along with American Airlines Heart and Reunion Arena.

  Čti dál →
 • Ekonomika

  Blues make variations to hockey functions employees

  ST. LOUIS – Blues Typical Supervisor Doug Armstrong announced numerous alterations to his hockey operations personnel on Tuesday.Monthly bill Armstrong, who joined the Blues as an newbie scout in 2004 and it has served because the Director of Beginner Scouting due to the fact 2010, will even now provide as a sistant common supervisor. Martin Brodeur, who beforehand served given that the club’s a sistant typical manager, will go away the busine s to go after new opportunites. “I desire to thank Tom Stillman, Doug Armstrong, Chris Zimmerman as well as Blues busine Tony Twist Jersey s for providing me the chance to carry on my enjoying profe sion and begin my profe sion off the ice in hockey operations,” Brodeur claimed. “I am hunting forward on the next chapter of my profe sion.”As the Director of Newbie Scouting, Monthly bill Armstrong has orchestrated the options of many impactful gamers, together with Vince Dunn, Joel Edmundson and Colton Parayko, in addition as highly-regarded prospects these types of as Ville Hu so, Jordan Kyrou and Robert Thomas. Prior to becoming a member of the Blues, Bill expended six seasons to be a mentor during the American Hockey League and helped manual the Providence Bruins for the 1999 Calder Cup Championship being an a sistant.Moreover, Kevin McDonald has become named the final supervisor from the Blues’ AHL affiliate, the San Antonio Rampage, and also will serve being a pro scout to the Blues. Former NHL defenseman Glen Wesley has long been named enhancement coach, although previous Blues defenseman Barret Jackman will not return for the hockey operations workers to the 2018-19 period.Further title improvements include Pierre Turgeon Jersey things like Ryan Miller, who’s got been named director of hockey operations, and Dave Farrish, who has been named a pro scout.The Blues and Rampage have also rounded out the San Antonio coaching personnel, including former Blues defenseman J.J. Daigneault and previous Blues a sistant mentor Daniel Tkaczuk as a sistants to Rampage head coach Drew Bannister.Blues Hockey Operations StaffSt. Louis Blues President of Hockey Operations, GM – Doug ArmstrongVP, Hockey Functions – Dave TaylorA st. GM and Director of Amateur Scouting – Monthly bill ArmstrongSenior Advisor to GM – Al MacInnisSenior Advisor to Novice Scouting – Larry PleauSenior Expert to Hockey Functions – Larry RobinsonGM of San Antonio Rampage and Profe sional Scout – Kevin McDonaldDirector of Player Personnel – Rob DiMiaoDirector of Hockey Functions – Ryan MillerDirector of Participant Growth and Profe sional Scout – Tim TaylorPro Scout – Dave FarrishHead Mentor – Mike YeoA sociate Mentor – Craig BerubeA sistant Mentor – Steve OttA sistant Mentor – Mike Van RynVideo Coach – Sean FerrellGoaltending Coach – David AlexanderDevelopment Coach – Glen WesleyDevelopment Coach – Dave RogalskiRampage Hockey Functions StaffHead Mentor – Drew BannisterA sistant Mentor – Daniel TkaczukA sistant Coach – J.J. DaigneaultVideo Coach – Ryan WardMedical Coach – Koryd LavimoniereEquipment Manager https://www.levelblues.com/st-louis-blues-jersey/al-macinnis-jersey – Steve Pa sineauA sistant Machines Manager – Jack Markwardt

  Čti dál →