Laďa Macek: Územní plán nic nevrací ani nestanovuje

22. 1. 2014 10.14 17 komentářů

Sdílej tento článek

Autor:

Důležité upozornění: Humory jsou tentokrát až na konci…

V úterý 28. ledna pořádáme ve spolupráci s “hnutím Nesehnutí” debatu o aktuálně probíhající “Aktualizaci územního plánu”. Viz www.facebook.com/events/617091448328754. Debata je od 17 hodin v Uměleckoprůmyslovém muzeu na Husové 14. Později sice dělá oficiální debatu i magistrát, ale…

Aktualizace územního plánu probíhá zhruba od června minulého roku, magistrát ji občas taky schovává pod název Změna zadání změny ÚPmB “Aktualizace ÚpmB” a prakticky se v tom nedá vyznat. Každopádně to ale bude umožňovat postavit si kdekoliv cokoliv, kupříkladu Aupark v Lužánkách.

Až do 11. února můžete na webu www.mampripominky.cz posílat Kateřině Leopoldové z Odboru územního chaosu a destrukce připomínky, které následně skončí v koši, ale aspoň můžete napsat, co vás tíží. Také můžete podepsat takzvané zmocnění pro zástupce veřejnosti, který má větší pravomoci při připomínkování územního plánu než nikým nevolený občan. Podpisové archy budou postupně přibývat na adrese www.osbrneni.cz/aktualizace2014/
zastupciverejnosti
, k podepsání jsou již nyní v Ekologické poradně Veronica na Panské 9.

Na debatě v úterý bude vystupovat Jiří Koželouh z Nesehnutí, Michal Závodský z Masarykovy čtvrti, někdo z 4AM – Fórum pro architekturu a média či Matěj Hollan z Brnění. A každý, kdo bude chtít. Fridex je zajištěn. Děkujeme.

Humory:

Při tvorbě webu www.mampripominky.cz se stala strašlivá věc. Programátor uvedl omylem jeden špatný odkaz. Podle hesla “Tohle by se v Brně nestalo” usedl Laďa Macek k počítači a v hrůze z matení občanů špatným odkazem vyprodukoval svou první tiskovou zprávu.

Otiskujem v plném znění. Velká poklona, Laďo.

K Aktualizaci Územního plánu města Brna: občanská sdružení matou občany

17. ledna 2014

Město Brno nadále odmítá stanovisko hnutí NESEHNUTÍ, které tvrdí, že supluje Magistrát města Brna v komunikaci aktualizovaného územního plánu s veřejností. Navíc město upozorňuje, že webové stránky NESEHNUTÍ a dalších občanských iniciativ, které mají „být nástrojem občanů pro podávání připomínek k Aktualizaci ÚPMB“ jsou matoucí.

Odkaz NESEHNUTÍ a občanských iniciativ je směrován přes přímý proklik přes text Brno aktualizuje svůj územní plán na koncept nového územního plánu (který byl projednán s veřejností v lednu a únoru 2011, a protože dosud nebylo rozhodnuto o výsledné variantě, je stále vyvěšen na webu), nikoliv však na stránky projednávaného návrhu změny „Aktualizace ÚPMB“.

Svým nekompetentním, zavádějícím způsobem tak iniciativy matou občany, a to dokonce tak, že připomínky (kromě administrativních komplikací, jsou totiž zasílány na 4 různé emailové adresy) budou zamítnuty, neboť se nevztahují k dokumentu, který je předmětem projednávání.

Informace občanům musí být odborné, srozumitelné a hlavně přesné.

Pták Střeďák, autor Aktualizace územního plánu

Pták Střeďák, autor Aktualizace územního plánu

„Je dobře, že v samém závěru projednávání většího souboru změn již částečně zastaralého územního plánu se i jinými formami informují lidé v Brně o připravovaném návrhu aktualizace územního plánu. Budou-li všichni, kteří tomu rozumí, prezentovat pro veřejnost navržené změny správně, jistě se tím celý proces schvalování zjednoduší. Pokud však občanská sdružení informují občany mylně (ať už úmyslně, či neúmyslně), možná sbírají „politické body“, ale jejich činnost je jen kontraproduktivní,“ řekl náměstek primátora Ladislav Macek.

 

Město Brno se ohrazuje proti manipulačním tendencím

Výstavbu nových center nikdo neumožňuje

Drak Střeďák, spoluautor aktualizace územního plánu

Drak Střeďák, spoluautor aktualizace územního plánu

V návrhu „Aktualizace“ nikdo nic nevrací ani nestanovuje. Návrh je zpracován urbanisty a architekty dle jejich názoru, jak by se po dvaceti letech mělo v městě Brně z hlediska územního plánování něco změnit dle dosavadního vývoje. Je to jen a jen návrh, který se zhodnotí, posoudí a třeba i změní. Změny v aktualizaci schválí následně Zastupitelstvo města Brna. Tedy není pravda, že někdo umožňuje výstavbu nákupních center apod.

Pozemky v zeleni se na stavební pozemky nemění

„Žádné pozemky v zeleni se „Aktualizací“ nemění na stavební pozemky, takže není co vracet zpět. Cit.: „NESEHNUTÍ vypustilo navrženou plochu pro nový hypermarket vedle kontroverzního Bauhausu“. Nic takového nevypustilo NESEHNUTÍ. Využil jsem jako náměstek primátora svého práva stanoveného zastupitelstvem a vydal jsem pokyn k vypuštění návrhu změn v „Aktualizaci“, které nejsou svým charakterem změnou vyvolanou „zastaralostí“ ÚP z roku 1994, ale vyžadují samostatné projednání (např. lokalita Medlánky, lokalita na Lesné a i plocha u Ivanovic). Na to nikdo nepotřeboval hnutí NESEHNUTÍ,“ zdůraznil náměstek Ladislav Macek.

Návrh “Aktualizace ÚPMB” je již vystaven

Brno není město

Brno není město

V současnosti je již vystaven upravený návrh změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Návrh změn územního plánu je pro veřejnost k dispozici v budově Magistrátu města Brna – Kounicova 67, v zasedací místnosti č. 426 ve IV. patře až do 11. 2. 2014. Vždy je zde přítomna služba, která zodpoví základní odpovědi na dotazy veřejnosti. Aktualizace je přístupna v pondělí a ve středu v 8–17 hod., v úterý a ve čtvrtek v 8–15 hod. a v pátek v 8–14 hod. a dále je k dispozici na internetové adrese: www.brno.cz → Územní plán → Aktualizace ÚPMB – změna platného ÚPMB → Úpravený návrh změny ÚPMB „Aktualizace ÚPMB“ veřejné projednání.

Internetový prolink je:
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/aktualizace-uvodni-stranka/

Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatelů se bude konat v úterý 4. února 2014 v 17 hod. v sále Zastupitelstva města Brna, Dominikánské nám. 1, Brno.

Veřejné projednávání bude on-line přenášeno prostřednictvím www.brno.cz.

Dle paragrafu 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 11. 2. 2014, může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby ve smyslu odst. 2 zmíněného zákona mohou uplatnit námitky.

PhDr. Soňa Haluzová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 010
e-mail: 
tis@brno.cz

 

17 Komentářů

 • Tak už chápu, proč je v Brně takový chaos s těmi plány. Ti nešťastní zastupitelé si navzájem nemohou vůbec porozumět. Prosím vás, můžete někdo naučit toho pána česky? Nebo aspoň hantec. A vůbec, bude v těch Řečkovicích stát další hangár nebo ne?
  Vlastně kdyby pan Macek to úředníkování někdy v budoucnu přestal zvládat, tak by se v pohodě uživil výukou ptydepe.

 • Antisocka

  Velmi správně! K územnímu plánu by se měla písemně vyjádřit každá socka na podpoře a kdo má to štěstí třeba rovnou od lopaty! Podnětné jsou zejména připomínky, co kdo nechce. Něco chtít je zbytečně nebezpečné a navíc by tomu člověk musel věnovat čas = nic pro socku. Hele je přece jasné, že pokud Brno v současné podobě stačí všem, proč by nemělo dalších sto, dvěstě let?

  Nejlépe té ženské na magistrátu poslat indivituálně tak deset tisíc návrhů denně a pokud nebude stíhat, hned medializovat, jak neschopná je to kráva!

  • cyklista

   Vy máte skvělé nápady! Když ti lidé na podpoře obejdou místo s uvažovanou změnou územního plánu a doručí názory místních, tak to bude daleko přínosnější pro obyvatele Brna, než když se to upravuje skrytě podle požadavků tajemných postav v pozadí.

   • Souhlas. Pro “antisocku” je každý občan, který si dovolí se ozvat tzv. “sockou”. Jaká nesnesitelná lehkost tak černobílého postoje! Ale co ho tedy štve? Když je tak “ready” a všechno ví nejlépe?

   • Antisocka

    Hned na začátku si ujasníme jednu věc – když nezvednete zadek od počítače vy, proč by to jako dělala socka z pracáku, že? Internetový aktivismus je pěkná hračka, ale tím to hasne.

 • Jak to vidím já:
  1) ohledně připomínek je třeba využít institutu “zástupce veřejnosti” (to je těch minimálně 200 podpisů) protože námitku “zástupce veřejnosti” bude muset magistrát projednat a reagovat na ni – tzn. chystanou změnu magistrát musí řádně zdůvodnit a obhájit.
  http://www.eps.cz/sites/default/files/publikace/zastupce_verejnosti.pdf
  2) interaktivní mapa ve které se dobře hledá je zde
  http://www.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan-mesta-brna-upmb/koncept-textova-a-vykresova-cast/
  Místa “plánovaného rozvoje” jsou “zubatě” ohraničena. Každé toto místo má své kódové označení. Přes toto kódové označení lze v pdf dokumentech dohledat kolika lidí se změna charakteru území dotkne a o jakou změnu se jedná.
  Ty pdf dokumenty najdete když kliknete na “interaktivní mapa” a potom vlevo na “textová část”. Body 11. – 13. jsou každý věnován jedné variantě. Ty varianty jsou 3 a varianta I má prý největší váhu. Podle kódového označení už v dokumentu lehce dohledáte jaké využití je pro dané území plánováno.
  3)Určitě se do mapy podívejte – můj rodič například zjistil, že na místě, kde má (spolu s desítkami dalších lidí) garáž, je plánovaná “komerční výstavba” – tedy supermarket.
  Takže – lidé, bděte!

  • Nepleťte si Koncept nového územního plánu a nyní projednávanou Aktualizaci současného územního plánu.

 • Jak to vidím já:
  1) ohledně připomínek je třeba využít institutu “zástupce veřejnosti” (to je těch minimálně 200 podpisů) protože námitku “zástupce veřejnosti” bude muset magistrát projednat a reagovat na ni – tzn. chystanou změnu magistrát musí řádně zdůvodnit a obhájit.
  http://www.eps.cz/sites/default/files/publikace/zastupce_verejnosti.pdf
  2) interaktivní mapa ve které se dobře hledá je zde
  http://www.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan-mesta-brna-upmb/koncept-textova-a-vykresova-cast/
  Místa “plánovaného rozvoje” jsou “zubatě” ohraničena. Každé toto místo má své kódové označení. Přes toto kódové označení lze v pdf dokumentech dohledat kolika lidí se změna charakteru území dotkne a o jakou změnu se jedná.
  Ty pdf dokumenty najdete když kliknete na “interaktivní mapa” a potom vlevo na “textová část”. Body 11. – 13. jsou každý věnován jedné variantě. Ty varianty jsou 3 a varianta I má prý největší váhu. Podle kódového označení už v dokumentu lehce dohledáte jaké využití je pro dané území plánováno.
  3)Určitě se do mapy podívejte – můj rodič například zjistil, že na místě, kde má (spolu s desítkami dalších lidí) garáž, je plánovaná “komerční výstavba” – tedy supermarket.
  Takže – lidé, bděte!

 • 1) ohledně připomínek je třeba využít institutu “zástupce veřejnosti” (to je těch minimálně 200 podpisů) protože námitku “zástupce veřejnosti” bude muset magistrát projednat a reagovat na ni – tzn. chystanou změnu magistrát musí řádně zdůvodnit a obhájit.
  http://www.eps.cz/sites/default/files/publikace/zastupce_verejnosti.pdf

 • 2) interaktivní mapa ve které se dobře hledá je zde
  http://www.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan-mesta-brna-upmb/koncept-textova-a-vykresova-cast/
  Místa “plánovaného rozvoje” jsou “zubatě” ohraničena. Každé toto místo má své kódové označení. Přes toto kódové označení lze v pdf dokumentech dohledat kolika lidí se změna charakteru území dotkne a o jakou změnu se jedná.
  Ty pdf dokumenty najdete když kliknete na “interaktivní mapa” a potom vlevo na “textová část”. Body 11. – 13. jsou každý věnován jedné variantě. Ty varianty jsou 3 a varianta I má prý největší váhu. Podle kódového označení už v dokumentu lehce dohledáte jaké využití je pro dané území plánováno.

 • 3)Určitě se do mapy podívejte – můj rodič například zjistil, že na místě, kde má (spolu s desítkami dalších lidí) garáž, je plánovaná “komerční výstavba” – tedy supermarket.
  Takže – lidé, bděte!

  • Antisocka

   Tohle je samozřejmě naprostá katastrofa – podíval se do mapy a zjistil – ZMĚNA!
   Teda ne, že by měl něco proti supermerketu, ale proč by to mělo stát hned za jeho barákem, když to může stát za barákem o pár desítek metrů vedle. Já vám úplně rozumím! Jde o to, aby nakupování bylo v pohodě, ale člověk na to nemusel pořád čučet, že jo?

 • Antisocka

  Humory OSMČ: Zatímco Laďa Macek je tady za totálního vola, dovolil bych si jako kontrast trochu rozebrat nejlepší video odkazovaného spřáteleného serveru osmc.webnode.cz, který evidentně přebral engine od vesmirnilide.cz
  - hejtujte dementy (všichni zastupitelé Brna)
  - lajkujte aktivisty (ale pozor, max bakaláře!)
  - krmte ptáčky a věnujte se ptáčkobodům! Co kdyby napadl sníh?
  - podporujte preferované kombinované využití pro volnočasové komunitní centrum a lokální středisko služeb bez pater a pater (požadují zejména bubínkáři)
  - nenavyšujte indexy podlažnosti v různých lokalitách (Neumannova, nám. Míru atd.)
  - a spousta dalších lokálních sraček, co jako socka/aktivista prostě nechcete!
  Takže milá radnice Brno-střed a Magistráte města Brna – co vy na to???

 • Lado Macku, a jak je to s legalizací Vaší rodinné super-chajdy na Pryglu?

  Podáš veřejnosti v duetku se svou podřízenou ing. Leopoldovou jasné vysvětlení, nahlas a srozumitelně?

  Je to nějaké podivné. Stačí se podívat do NÁVRHU AKTUALIZACE na Výkres č. 2 (tzv. hlavní výkres, díl číslo 14, název souboru N_2_u_14.pdf) … a hele co se to tu krčí úplně malušenké v pravém horním rožku – žluťoučký flíček … ? Není to druhý pokus o legalizaci té Vaší super-chajdy? Že by ten předchozí pokus Leopoldové nevyšel?

  Kdo neví, kde je ten Výkres č. 2, pak si klikněte na
  http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/graficka-cast-navrh-ke-stazeni-u/

  Laďo: a kdo neví, kde je ta Vaše super-chajda, pak je na
  http://www.mapy.cz/#!x=16.499780&y=49.247453&z=18&d=muni_5740_1&t=s

  Jo, ta super-chajda, která se měla bourat jako černá stavba a stavěl se tam bazének a další stavbičky na pozemku, který jaksi patřil … někomu jinému … tedy byl veřejný .. ale co, teď je to krásně opoceno … a lidi nechoďte tam čumet, vždyť je to “středisko sportu”. Hurá.

 • Antisocka

  Nemyslím, že si to musí legalizovat. Parcela 882/1 sice patří Brnu, ale ta paní Michaela Kelbová to může mít pronajaté na x desítek let. Zrovna tak patří parcela před tím tenisovým kurtem státu, přesto tam ale taky cosi (a zřejmě dlouhodobě) stojí, aniž by o tom byl v katastru záznam.
  http://wwwdr.tl/d8af4e
  Vzhledem k tomu, že se případ vleče tak od roku 2008 a pořád nic, tak bych v tomhle směru neočekával žádné zásadní zvraty. Navíc podobných katastrálních prohřešků bude v okolí víc.

 • NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA: Krno kráčí kupředu! Všude jinde se reklamní poutače omezují, nebo ruší, ovšem tady v Krně jim bude muset zeleň i budovy ustoupit, nebo je tolerovat v bezprostřední blízkosti!
  Když už jsme u té zeleně, v Krně jí bylo asi vždycky nějak moc. Krno zelené, pche, to zní středověce. Nyní budeme moci klidně zabetonovat i vnitrobloky (kde smí být doposud pouze zeleň či dětská hřiště…). Jen tak dál, kuzadu levá!

Leave a Reply to Antisocka


Další zprávy

 • Hlavní článek Otevřenost Koryčánek nesmí být děkanem architektury. Baví se s neziskovým sektorem

  Koryčánek nesmí být děkanem architektury. Baví se s neziskovým sektorem

  Když jde o zájmy města, musí jít osobní preference stranou. Hnutí Žít Brno se proto jednoznačně přidává na stranu profesorů a docentů Fakulty architektury VUT, kteří odmítají, aby se děkanem stal buran, který zastává alternativní názory. Jak správně konstatuje Ivan Ruller či Josef Chybík, jmenováním Rostislava Koryčánka by se mohly přerušit dobré vztahy mezi městem Brnem a fakultou a architekt Petr Pelčák by mohl přijít o zakázky, které od města dostává. Tomu je potřeba zabránit za každou cenu Lidé z [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost O jako Otevřenost. Veřejná debata již tuto středu

  O jako Otevřenost. Veřejná debata již tuto středu

  Tentokrát se diskuze uskuteční v Café Paradigma na Marešové 8 (za FSS), ve středu 11. června od 18 hodin. Otevřenost má být dle Marušky Z. jedna z “verbálních priorit” města Brna, ale jak víme, město Brno si naopak zakládá na tom, že utajuje i územní plán, jak dokládá legendární projekt Odboru územního chaosu a destrukce, N.E.P.O.V.Í.M. Vytáhnout smlouvy z městských firem trvá roky, o proaktivním zveřejňování si můžeme nechat leda zdát. Účast nikým nevolené veřejnosti na tvorbě územního plánu či [...]

  Čti dál →
 • Ekonomika Hlavní článek Rozvoj Černovice šetří. Ať to stojí, co to stojí.

  Černovice šetří. Ať to stojí, co to stojí.

  V dnešní rozpočtově nelehké době je potřeba šetřit, kde se dá. To si uvědomují dokonce i v Černovicích a proto se snaží přicházet s novými a neotřelými nápady, kde přijít k nějaké té koruně. Na přelomu roku tak ušetřili zbavením se dvou nepohodlných radních, letos plánují prodat černovickou pískovnu. Média jsou k Černovicím nespravedlivá. Pokud už o této malebné čtvrti píší, je to buď v souvislosti s Psychiatrickou nemocnicí, nebo jde o křivé nařčení z lumpáren. Ať už jde o [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Rozvoj Mackovo pozdní odpoledne – středeční debata o územním plánování

  Mackovo pozdní odpoledne – středeční debata o územním plánování

  Do voleb zbývá zase o týden míň, proto je čas na další diskuzní téma. Tentokrát se podíváme na proslulé brněnské územní plánování, které pod patronací Ladi Macky a Mgr. Kateřiny Leopoldové z Odboru územního chaosu a destrukce nabývá dost apokalyptických podob. Debata proběhne ve středu 28. května od 18 hodin v Eleven clubu na Dominikánské 11. “Brno, jediný vtip, ve kterém lze bydlet”, je sice moc príma, pokud se však bude město urbanisticky vyvíjet tak, jak Macek s Leopoldovou plánují [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Rozvoj Zpráva z inspekční cesty do pražského Institutu plánovaní a rozvoje

  Zpráva z inspekční cesty do pražského Institutu plánovaní a rozvoje

  Jedním slovem: Takurčitě! Podrobně: Jak vypadá územní plánovaní v Brně, všichni víme. Útvar hlavního architekta byl před mnoha a mnoha lety zrušen, obsahově příbuznou funkci dnes zastává Kateřina Leopoldová, šéfka odboru, jemuž nikdo neřekne jinak než Odbor územního chaosu a destrukce. Leopoldová razí tezi, že na OUPRu (ve skutečnosti odbor územního plánování a rozvoje) není místo pro odbornost a architekturu, že zdejší zaměstnanci jsou pouhými úředníky s razítkem. Všechny, kteří kdy nesouhlasili s nějakým hypermarketem a snažili se dodržovat územní [...]

  Čti dál →
 • Bezpečnost Hlavní článek Konečné řešení cigánské otázky v Brně!

  Konečné řešení cigánské otázky v Brně!

  Poslední dobou nám chodí různé maily – v mnoha z nich se nás lidé ptají, proč chodí bílí do vězení na 10 let a Romové jen na dva, proč mají Romové vyšší příspěvky než Češi atakdále… Jsme si vědomi, že se v tomto tématu nemůžeme poměřovat s nejoblíbenějším českým politikem, Tomiem Okamurou, který si téma Romů zvolil z ryze populistických důvodů, a pokud by v české společnosti obdobně rezonovalo například téma ženské obřízky, tak by se na billboardu vyfotil s [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost Portál primátora Radnice Rozvoj Potvrzeno. AUpark bude, i kdyby mělo Krno lehnout popelem!

  Potvrzeno. AUpark bude, i kdyby mělo Krno lehnout popelem!

  (Aktualizace 14.4.2014) Chceme tímto poděkovat nejlepšímu Primátorovi, Bc. Romanu Onderkovi, za jeho dlouhodobý přínos pro rozvoj našeho města v duchu populárních kolotočářských tradic. Dlouhodobě nehledí na módní zájmy a potřeby obyvatel, ale koncepčně plánuje a buduje. Před rokem a půl jsme napsali, že AUpark bude postaven za jakýchkoli okolností a naše predikce se naplnila. Uprostřed ničeho vyroste obrovská tržnice a Krno se může těšit na další, tolik populární, dopravní kolaps – tentokrát na ulicích Opuštěná a Zvonařka. Magistrát podporuje lokální [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost Získat smlouvy na opravu Milady Horákové? Nemožné!

  Získat smlouvy na opravu Milady Horákové? Nemožné!

  Jak jsme zjišťovali, jak fungují městské firmy. Brněnské městské firmy stále smlouvy neposkytují. Ke smlouvám na opravu ulice Milady Horákové, rekonstrukci Riviéry či na SMS jízdenky se nelze dostat. Brno, 8. 4. 2014 – V rámci přípravy na úlohu zastupitelů jsme se chtěli zorientovat v tom, jak fungují městské firmy. První test byl, jak poskytují informace. Výsledek je tragický. 19 dnů po odeslání žádosti informaci máme smlouvy od pouhých tří městských firem, Lesy města Brna nás poslaly k nahlédnutí do [...]

  Čti dál →