Jupí! Koryčánek definitivně nebude děkanem architektury!

22. 9. 2014 14.16 3 komentářů

Sdílej tento článek

Autor:

Ať žije normalizace!

Den, na který všichni v Brně toužebně čekali už několik měsíců, je konečně tady. Reakcionář, kolaborant s neziskovým sektorem a polovzdělanec Rostislav Koryčánek, který byl zfanatizovaným akademickým senátem Fakulty architektury v květnu řádně zvolen děkanem, dnes konečně veřejně oznámil, že o funkci děkana již nemá zájem a že jde dělat něco jinýho.

Je to senzační zpráva. Definitivně je tak potvrzeno, že hra na jakousi demokracii je na VUT definitivně ukončena, volby do akademických senátů se s okamžitou platností ruší a o jmenování rektora a děkanů bude nadále rozhodovat Onderka s Míšou Haškem a profesorem Pelčákem.

Za vzdor demokratické volbě si jmenovitě zaslouží pochválit architekti Rudiš, Ruller či stavař Chybík, kteří se nebáli obnovit tradici anticharty a napsali proti Koryčánkovi takový pamflet, že musel tleskat i Husák z hrobu:

Anticharta, nás vzor. http://www.scribd.com/doc/232722593/Stanovisko-%C4%8Dasti-profesor%C5%AF-a-docent%C5%AF-FA-k-jmenovani-Mgr-Rostislava-Kory%C4%8Danka-d%C4%9Bkanem-FA

Anticharta, nás vzor. http://www.scribd.com/doc/232722593/Stanovisko-%C4%8Dasti-profesor%C5%AF-a-docent%C5%AF-FA-k-jmenovani-Mgr-Rostislava-Kory%C4%8Danka-d%C4%9Bkanem-FA

Ocenění pro mimořádný přínos při obnovení akademické normalizace od nás dostává rektor VUT prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., který zvolil nejjednodušší metodu, jak se nežádoucí máničky Koryčánka a jeho povedených kamarádů zbavit. Prostě ho vyhladověl. Za celou dobu nikdo nevznesl jediný relevantní právní argument, proč by Koryčánek být děkanem nemohl, patrně proto, že takový argument neexistuje, Štěpánek proto Koryčánkovi stále dokola posílal ty samé dotazy a chtěl na ně slyšet ty stejné odpovědi. Vzhledem k tomu, že tento proces se Štěpánek rozhodl natáhnout do nekonečna a Koryčánek se musel rozhodovat mezi tím, jestli půjde krást nebo pracovat, aby uživil rodinu, rozhodl se zbaběle pro to druhé a přijal nabídku na místo v Moravské galerii.

Koryčánkova “rezignace“:

Vážený pane rektore,

na naší schůzce dne 25. 8. 2014 jsem Vás upozornil, že bych potřeboval vědět Vaše stanovisko k návrhu na jmenování děkanem, který jste obdržel 23. 5. 2014 od předsedy AS FA VUT Ing. arch. Jana Kratochvíla, co nejdříve, a to i kvůli tomu, že v září tohoto roku končí moje působení v Domě umění města Brna. Vzhledem k tomu, že stále oddalujete svoje rozhodnutí ohledně jmenování či nejmenování, a s ohledem na mé povinnosti jako živitele rodiny Vám tímto oznamuji, že jsem se rozhodl reflektovat nabídku, kterou jsem dostal, a nastupuji do Moravské galerie.

Toto rozhodnutí činím také z toho důvodu, že celý proces vyjednávání o mém případném budoucím působení na FA VUT v Brně se dostal za hranici, za kterou už nejsem ochotný na celé věci participovat, neboť si míním i v tomto zachovat vlastní lidskou důstojnost.

Nemám v tuto chvíli na mysli ani tak vystupování a jednání některých pedagogů na FA VUT v Brně (to budiž ponecháno otázkám jejich osobní cti), jako spíše fakt, že náš dialog, který v této věci vedeme od květnových voleb, se – pro mě nepochopitelně – vrátil na úplný začátek. Přestože jste se mohl seznámit s mým volebním programem a vypracoval jsem na Vaši výzvu také konkretizaci některých jeho bodů, podmiňujete další jednání o mém případném jmenování vypracováním dokumentu, jenž má obsahovat to, co je v těchto předchozích materiálech už z velké míry obsaženo. Případnou revizi volebního programu považuji za těžko přijatelnou. Zodpovědné vypracování ekonomických otázek vyžaduje dostatek podkladů, které můžou vzejít až z auditů, jež jsem uváděl jako jeden z prvních kroků v případě mého nástupu na fakultu. Pokud vypracování takového dokumentu považujete za natolik zásadní, je podle mého mínění chybou, že jste si ho nevyžádal už v květnu tohoto roku. Podmiňování dalšího jednání po čtvrt roce vypracováním něčeho, co už máte k dispozici, vnímám jako součást postupu, který má vést k mému úplnému znechucení a rezignaci.

Jsem přesvědčený, že vše, co se odehrálo od bezprecedentního a záměrného sabotování prvního kola voleb ze strany prof. Pelčáka až po jeho medializovanou vyhrůžku správním soudem a předběžným opatřením v případě mého nástupu, je i pro Vás dostatečnou ilustrací stavu, v jakém se brněnská fakulta architektury nachází. Jednání některých aktérů a Vaše liknavost neutěšenost poměrů na fakultě bohužel ještě akceleruje a prohlubuje. Nepřehlédnutelný propad zájmu o studium na FA VUT ukazuje, že stávající stav je zjevný i pro zájemce o studium na této fakultě.

Chci ale doufat, že díky událostem spojeným s volbou děkana je možné situaci, v jaké se nyní FA VUT v Brně nachází, jasně pojmenovávat. Přál bych si, aby toto pojmenování bylo vodítkem do budoucna při dalším rozhodování nejen pro akademickou obec fakulty architektury, ale i pro Vás.

S pozdravem

Rostislav Koryčánek

Na vědomí: 
Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, předseda AS VUT v Brně Ing. arch. Jan Kratochvíl, předseda AS FA VUT v Brně

Tímto považujme celé losování za ukončené, následovat bude sloučení Fakulty architektury s brněnským Odborem územního chaosu a destrukce, fakultu dočasně povede Laďa Macek a studenti místo studia urbanismu půjdou na praxi do Brněnských komunikacích, aby vlastními lopatami a krumpáči vybudovali v potu tváře Novou městskou třídu – dálnici, která má vést středem města a jíž má padnout za oběť několik desítek domů.

Čest práci!

3 Komentářů

 • Navrátil

  Na celé té frašce není ani tak hrozné stanovisko různých normalizačních figurek z FA, které prostě odmítají, aby jim, byť formálně, šéfoval nějaký “nedouk.”

  Naprosto tragická je zbabělost rektora VUT, která snese srovnání snad jen se zbabělostí rektora ZČU při známé kauze tamních práv.

  Jsem znepokojen, že vysoké školy u nás mohou vést takoví slaboši.

 • Netuším, nakolik je následující článěk “mimo”, ale přinejmenším přináší alternativní pohled na celou kauzu http://a2larm.cz/2014/09/korycanek-podlehl-sebeklamu/
  Na každý pád je to pro FA nepěkná situace :(

 • Japonce dnes příliš neláká
  architektura pana Pelčáka.
  V budoucnu do tak asi bude
  nic jiného tu nezbude.

Leave a Reply


Další zprávy

 • Hlavní článek Otevřenost Koryčánek nesmí být děkanem architektury. Baví se s neziskovým sektorem

  Koryčánek nesmí být děkanem architektury. Baví se s neziskovým sektorem

  Když jde o zájmy města, musí jít osobní preference stranou. Hnutí Žít Brno se proto jednoznačně přidává na stranu profesorů a docentů Fakulty architektury VUT, kteří odmítají, aby se děkanem stal buran, který zastává alternativní názory. Jak správně konstatuje Ivan Ruller či Josef Chybík, jmenováním Rostislava Koryčánka by se mohly přerušit dobré vztahy mezi městem Brnem a fakultou a architekt Petr Pelčák by mohl přijít o zakázky, které od města dostává. Tomu je potřeba zabránit za každou cenu Lidé z [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost O jako Otevřenost. Veřejná debata již tuto středu

  O jako Otevřenost. Veřejná debata již tuto středu

  Tentokrát se diskuze uskuteční v Café Paradigma na Marešové 8 (za FSS), ve středu 11. června od 18 hodin. Otevřenost má být dle Marušky Z. jedna z “verbálních priorit” města Brna, ale jak víme, město Brno si naopak zakládá na tom, že utajuje i územní plán, jak dokládá legendární projekt Odboru územního chaosu a destrukce, N.E.P.O.V.Í.M. Vytáhnout smlouvy z městských firem trvá roky, o proaktivním zveřejňování si můžeme nechat leda zdát. Účast nikým nevolené veřejnosti na tvorbě územního plánu či [...]

  Čti dál →
 • Ekonomika Hlavní článek Rozvoj Černovice šetří. Ať to stojí, co to stojí.

  Černovice šetří. Ať to stojí, co to stojí.

  V dnešní rozpočtově nelehké době je potřeba šetřit, kde se dá. To si uvědomují dokonce i v Černovicích a proto se snaží přicházet s novými a neotřelými nápady, kde přijít k nějaké té koruně. Na přelomu roku tak ušetřili zbavením se dvou nepohodlných radních, letos plánují prodat černovickou pískovnu. Média jsou k Černovicím nespravedlivá. Pokud už o této malebné čtvrti píší, je to buď v souvislosti s Psychiatrickou nemocnicí, nebo jde o křivé nařčení z lumpáren. Ať už jde o [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Rozvoj Mackovo pozdní odpoledne – středeční debata o územním plánování

  Mackovo pozdní odpoledne – středeční debata o územním plánování

  Do voleb zbývá zase o týden míň, proto je čas na další diskuzní téma. Tentokrát se podíváme na proslulé brněnské územní plánování, které pod patronací Ladi Macky a Mgr. Kateřiny Leopoldové z Odboru územního chaosu a destrukce nabývá dost apokalyptických podob. Debata proběhne ve středu 28. května od 18 hodin v Eleven clubu na Dominikánské 11. “Brno, jediný vtip, ve kterém lze bydlet”, je sice moc príma, pokud se však bude město urbanisticky vyvíjet tak, jak Macek s Leopoldovou plánují [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Rozvoj Zpráva z inspekční cesty do pražského Institutu plánovaní a rozvoje

  Zpráva z inspekční cesty do pražského Institutu plánovaní a rozvoje

  Jedním slovem: Takurčitě! Podrobně: Jak vypadá územní plánovaní v Brně, všichni víme. Útvar hlavního architekta byl před mnoha a mnoha lety zrušen, obsahově příbuznou funkci dnes zastává Kateřina Leopoldová, šéfka odboru, jemuž nikdo neřekne jinak než Odbor územního chaosu a destrukce. Leopoldová razí tezi, že na OUPRu (ve skutečnosti odbor územního plánování a rozvoje) není místo pro odbornost a architekturu, že zdejší zaměstnanci jsou pouhými úředníky s razítkem. Všechny, kteří kdy nesouhlasili s nějakým hypermarketem a snažili se dodržovat územní [...]

  Čti dál →
 • Bezpečnost Hlavní článek Konečné řešení cigánské otázky v Brně!

  Konečné řešení cigánské otázky v Brně!

  Poslední dobou nám chodí různé maily – v mnoha z nich se nás lidé ptají, proč chodí bílí do vězení na 10 let a Romové jen na dva, proč mají Romové vyšší příspěvky než Češi atakdále… Jsme si vědomi, že se v tomto tématu nemůžeme poměřovat s nejoblíbenějším českým politikem, Tomiem Okamurou, který si téma Romů zvolil z ryze populistických důvodů, a pokud by v české společnosti obdobně rezonovalo například téma ženské obřízky, tak by se na billboardu vyfotil s [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost Portál primátora Radnice Rozvoj Potvrzeno. AUpark bude, i kdyby mělo Krno lehnout popelem!

  Potvrzeno. AUpark bude, i kdyby mělo Krno lehnout popelem!

  (Aktualizace 14.4.2014) Chceme tímto poděkovat nejlepšímu Primátorovi, Bc. Romanu Onderkovi, za jeho dlouhodobý přínos pro rozvoj našeho města v duchu populárních kolotočářských tradic. Dlouhodobě nehledí na módní zájmy a potřeby obyvatel, ale koncepčně plánuje a buduje. Před rokem a půl jsme napsali, že AUpark bude postaven za jakýchkoli okolností a naše predikce se naplnila. Uprostřed ničeho vyroste obrovská tržnice a Krno se může těšit na další, tolik populární, dopravní kolaps – tentokrát na ulicích Opuštěná a Zvonařka. Magistrát podporuje lokální [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost Získat smlouvy na opravu Milady Horákové? Nemožné!

  Získat smlouvy na opravu Milady Horákové? Nemožné!

  Jak jsme zjišťovali, jak fungují městské firmy. Brněnské městské firmy stále smlouvy neposkytují. Ke smlouvám na opravu ulice Milady Horákové, rekonstrukci Riviéry či na SMS jízdenky se nelze dostat. Brno, 8. 4. 2014 – V rámci přípravy na úlohu zastupitelů jsme se chtěli zorientovat v tom, jak fungují městské firmy. První test byl, jak poskytují informace. Výsledek je tragický. 19 dnů po odeslání žádosti informaci máme smlouvy od pouhých tří městských firem, Lesy města Brna nás poslaly k nahlédnutí do [...]

  Čti dál →