Jihomoravský kraj žádá marketingovou strategii pro Krno

9. 1. 2012 10.22 8 komentářů

Z několika nejmenovaných zdrojů se naší redakci doneslo, že Jihomoravský kraj (známější pod názvem nejlepší hateman JUDr. Michal Hašek) vypisuje výběrové řízení na zpracování marketingové strategie zaměřené na propagaci města jako centra špičkového výzkumu, vývoje a inovací a zajištění dalších služeb.

Redakce se jednomyslně usnesla, že je naší občanskou i profesní povinností napomoci tomu, aby se Kuřim konečně vymanila z regionální mlhy a dostala se na výsluní, mezi přední evropská centra technického pokroku. Po vyžádání podrobných podkladů u odboru regionálního rozvoje JMK se však vyjevila šokující skutečnost, totiž že oním centrem špičkového výzkumu, vývoje a inovací a zajištění dalších služeb má být Krno.

Nicméně kreativní proces je natolik složitá věc, že jakmile se jednou připraví, už jej nelze zastavit, leda za cenu obrovských finančních i lidských ztrát, takže jsme se rozhodli nabídku dokončit i s rizikem, že ji ani tentokrát nikdo neuvidí.

Podle kritérií výběrového řízení na zakázku ve výši směšně nízkých 900 000 Kč bude uvažována nejnižší nabídková cena (55 %) a kvalita nabízeného plnění (45 %).

Náš tvůrčí štáb bude ovšem fakturovat pouze nezbytné provozní náklady (pravítko, pastelky, chleba, pomazánky, káva, pivo a brufen) ve výši nepřekonatelných 11 111 Kč, což představuje 9,999 % z celkové ceny zakázky. Naproti tomu kvalita našeho plnění je vždy 100% – viz níže, současně však k nezaplacení (a nelze ji tudíž legálně protáhnout účetnictvím). Jednoduchým výpočtem tedy dojdeme k závěru, že přidělením zakázky právě našemu týmu ušetří Jihomoravský kraj aka Hasek Mihály 888 889 Kč. Tato částka může být potom vložena do některého z dalších veřejně prospěšných projektů, například na cestovné pro Martina Ervu, pražského mluvčího jihomoravského hatemana.

Marketingová strategie
Poučeni úspěchem magistrátu města Krna, jenž si získal respekt všech marketérů světa za převratnou metodu šíření povědomí o značce (ono famózní „taktické ukrývání marketingové strategie“), rezignovali jsme i my na veškerou komunikaci s odborníky, médii i veřejností. Stejně vede jen k banálním otázkám typu „co tím chcete říct, koho tím chcete oslovit“ apod., které boří a ničí základní ideu.

Slogan
anglický slogan: Fast Forward
český ekvivalent: Aspoň něco (© Eva Jemná)

Logo

Logo vychází z počítačové ikony (šipky), která symbolizuje rychlý pohyb vpřed: >
Na důkaz sepětí s nejlepšími tradicemi minulosti je tomuto znaku předsazena zrcadlově obrácená druhá šipka: <>
Tento znak je následně otočen o 90 °; tím vzniká vlastní logo jihomoravského Krna jako centra výzkumu, inovací a dalších služeb, města, jež je pevně ukotveno v písčito-hlinité půdě, avšak svými ambicemi míří vzhůru ku hvězdám.

logo Krno pro JMK

Základní varianta loga Krna jakožto centra špičkového výzkumu, vývoje a inovací a zajištění dalších služeb

Svou jednoduchostí, úderností a obecnou srozumitelností lze logo používat na všech tiskových materiálech, v médiích, na reklamních předmětech, ve veřejném prostoru, v uměleckém, vědeckém i politickém prostředí. Logo je natolik uživatelsky přítulné, že lze očekávat okamžitou, a to bezvýhradně pozitivní odezvu široké veřejnosti, která se s logem (a tím s celou koncepcí) ztotožní. Symbolika loga i jeho poselství díky své síle unesou i neprofesionální provedení, proto bude vedle oficiální grafiky povolena i škála modifikací – ostatně tento typ lidové kreativity byl úspěšně použit při tvorbě city identity města Krna a doplňuje ji skutečně skvěle.
Logo lze obohacovat dalšími grafickými prvky: svislá čára uprostřed symbolizuje zvnitřnění, úsečky paprskovitě rozmístěné kolem základního tvaru pak naznačují emanaci krněnské transcendentální podstaty do všech světových stran.
Koncept inovativně počítá i s velmi úzkým propojením s dalšími logy; tento průnik pak bude používán například při společných projektech s jinými městy.

brno je piča

Logo Krna vychází i z historického urbánního konceptu

Výhody řešení
◊ Univerzální srozumitelnost ve slovanském prostředí
◊ Pozitivní konotace v neslovanském prostředí (Renault – symbol rychlosti, elegance, tradice)
◊ Finanční nenáročnost: uživatelé, tedy obyvatelé Krna i jeho návštěvníci, budou logo – a s ním celou ideu – šířit zdarma i mimo území města
◊ Vysoká denzita obsahu: logo dokáže zaštítit v podstatě libovolnou krněnskou aktivitu
◊ Vysoká emoční hodnota: logo „Krno – centrum špičkového výzkumu, vývoje a inovací a zajištění dalších služeb“ vzbudí stejně intenzivní citovou odezvu jako součást podpisu u smlouvy na zásadní investici i jako kresba křídou na vratech úřadů.

kundičky na zdi

Výstupy marketingové strategie ve veřejném prostoru

Výzva pro fanoušky špičkového výzkumu, vývoje a inovací a zajištění dalších služeb: pro používání krajského loga města Krna nemusíte čekat na (předem jasný) výsledek výběrového řízení, s láskou a hrdostí je začněte šířit už dnes!

 

 

 

 

 

 

8 Komentářů

 • Jana Lásková

  Smutné je, přátelé, že jste jako vzor pro nové logo použili ranní fotografii pana primátora pana s. Onderki, ještě než se nalíčí. Jestli si všimne, že to je jak zrcátko, vyhrajete všechny další soutěže a to do konce věků, kdy přesně hodlá odejít do zaslouženého odpočinku. A ostatní teda nemáme šanci. A to je to smutné.

 • Oceňuju prokreační symboliku toho loga.

 • Nejhodnotnější kreativní snažení je to, které vychází ze samotného člověčenství obyčejného občana (nejen Krna)! V jednoduchosti a na inovativním pohledu stojí všechny vynálezy lidstva. Závidím, že jsem na to nedošla sama! Gratuluji a dík za ušetřených 888 889 Kčs v této nelehké době. Doufám, že pomohou Magistrátu uhradit ztráty v boji s “rozeštvávači” a těmi, kteří nenechávají bohabojné radní pracovat v klidu! Třeba jim i pomohou při “kanalizaci” problémů města Krna.

  • Žofie Růžičková Champs-Noirs

   Velmi děkujeme za slova uznání a podpory, zejména v této nelehké době. V tomto případě ovšem nepůsobíme úspory magistrátu, ale přímo panu Haškovi.

 • Laura Malátná

  Kdyby jen “člověčenství obybčejného občana”? To je jen zlomeček.

  Logo má v sobě sílu nevídanou. Dvěma symetrickými trojúhelníky postavenými k sobě základnou totiž symbolizuje jeden z hlavních hermetických principů “jak nahoře, tak dole – jak dole, tak nahoře”.

  To logo je prostě geniální!!!

  • je to logo též ideální, neboť symbolizuje perfektní statusové rozčlenění krněnské populace. V základně zanedbatelný počet velmi chudých krněnských občanů, střední část loga, tedy místo propojení obou trojúhelníků, představuje silnou střední třídu, která je prosperující, vzdělanou a kreativní oporou krněnské občanské společnosti, a vrchol loga opět znázorňuje jen nepatrný podíl výrazně bohatých krněnsných občanů (možná jen jeden???) . Pokud by logo bylo využito ve variantě s vertikálou přímo uprostřed, bude dokonalým obrazem genderově korektního krněnského společenství, neboť toto by symbolizovalo, že statusové rozčlenění žen (kupř. část od vertikály vlevo) je zcela totožná se statusovým rozdělením můžu (od vertikály vpravo).
   Za mne: jednoznačně ano!!!

 • Geniální, jedná se o velmi nadčasově designované logo, které se rozhodně neokouká a bude něco říkat i dalším generacím!

 • Inovační Pepíček

  Logo je krásné, rozpoznatelné a srozumitelné — avšak, přiznejme si, málo inovativní. Dnes, kdy se bez slova “inovace” neobejde žádné vážně míněné sdělení, by i krněnská identita měla tento fenomén lépe odrážet. Navrhuji logo obohatit o prvek Venušina inovativního pahorku, který bude vizuálně symbolizovat technologické a inovační propojení s rovněž známým Silicon Valley. Zároveň dichotomií “pahorek-údolí” bude Venušin inovativní pahorek komunikovat význam krněnského špičkového výzkumu, vývoje a inovací ve srovnání s výše zmíněným Křemíkovým ďolíčkem.

Leave a Reply


Další zprávy

 • Hlavní článek Otevřenost Koryčánek nesmí být děkanem architektury. Baví se s neziskovým sektorem

  Koryčánek nesmí být děkanem architektury. Baví se s neziskovým sektorem

  Když jde o zájmy města, musí jít osobní preference stranou. Hnutí Žít Brno se proto jednoznačně přidává na stranu profesorů a docentů Fakulty architektury VUT, kteří odmítají, aby se děkanem stal buran, který zastává alternativní názory. Jak správně konstatuje Ivan Ruller či Josef Chybík, jmenováním Rostislava Koryčánka by se mohly přerušit dobré vztahy mezi městem Brnem a fakultou a architekt Petr Pelčák by mohl přijít o zakázky, které od města dostává. Tomu je potřeba zabránit za každou cenu Lidé z [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost O jako Otevřenost. Veřejná debata již tuto středu

  O jako Otevřenost. Veřejná debata již tuto středu

  Tentokrát se diskuze uskuteční v Café Paradigma na Marešové 8 (za FSS), ve středu 11. června od 18 hodin. Otevřenost má být dle Marušky Z. jedna z “verbálních priorit” města Brna, ale jak víme, město Brno si naopak zakládá na tom, že utajuje i územní plán, jak dokládá legendární projekt Odboru územního chaosu a destrukce, N.E.P.O.V.Í.M. Vytáhnout smlouvy z městských firem trvá roky, o proaktivním zveřejňování si můžeme nechat leda zdát. Účast nikým nevolené veřejnosti na tvorbě územního plánu či [...]

  Čti dál →
 • Ekonomika Hlavní článek Rozvoj Černovice šetří. Ať to stojí, co to stojí.

  Černovice šetří. Ať to stojí, co to stojí.

  V dnešní rozpočtově nelehké době je potřeba šetřit, kde se dá. To si uvědomují dokonce i v Černovicích a proto se snaží přicházet s novými a neotřelými nápady, kde přijít k nějaké té koruně. Na přelomu roku tak ušetřili zbavením se dvou nepohodlných radních, letos plánují prodat černovickou pískovnu. Média jsou k Černovicím nespravedlivá. Pokud už o této malebné čtvrti píší, je to buď v souvislosti s Psychiatrickou nemocnicí, nebo jde o křivé nařčení z lumpáren. Ať už jde o [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Rozvoj Mackovo pozdní odpoledne – středeční debata o územním plánování

  Mackovo pozdní odpoledne – středeční debata o územním plánování

  Do voleb zbývá zase o týden míň, proto je čas na další diskuzní téma. Tentokrát se podíváme na proslulé brněnské územní plánování, které pod patronací Ladi Macky a Mgr. Kateřiny Leopoldové z Odboru územního chaosu a destrukce nabývá dost apokalyptických podob. Debata proběhne ve středu 28. května od 18 hodin v Eleven clubu na Dominikánské 11. “Brno, jediný vtip, ve kterém lze bydlet”, je sice moc príma, pokud se však bude město urbanisticky vyvíjet tak, jak Macek s Leopoldovou plánují [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Rozvoj Zpráva z inspekční cesty do pražského Institutu plánovaní a rozvoje

  Zpráva z inspekční cesty do pražského Institutu plánovaní a rozvoje

  Jedním slovem: Takurčitě! Podrobně: Jak vypadá územní plánovaní v Brně, všichni víme. Útvar hlavního architekta byl před mnoha a mnoha lety zrušen, obsahově příbuznou funkci dnes zastává Kateřina Leopoldová, šéfka odboru, jemuž nikdo neřekne jinak než Odbor územního chaosu a destrukce. Leopoldová razí tezi, že na OUPRu (ve skutečnosti odbor územního plánování a rozvoje) není místo pro odbornost a architekturu, že zdejší zaměstnanci jsou pouhými úředníky s razítkem. Všechny, kteří kdy nesouhlasili s nějakým hypermarketem a snažili se dodržovat územní [...]

  Čti dál →
 • Bezpečnost Hlavní článek Konečné řešení cigánské otázky v Brně!

  Konečné řešení cigánské otázky v Brně!

  Poslední dobou nám chodí různé maily – v mnoha z nich se nás lidé ptají, proč chodí bílí do vězení na 10 let a Romové jen na dva, proč mají Romové vyšší příspěvky než Češi atakdále… Jsme si vědomi, že se v tomto tématu nemůžeme poměřovat s nejoblíbenějším českým politikem, Tomiem Okamurou, který si téma Romů zvolil z ryze populistických důvodů, a pokud by v české společnosti obdobně rezonovalo například téma ženské obřízky, tak by se na billboardu vyfotil s [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost Portál primátora Radnice Rozvoj Potvrzeno. AUpark bude, i kdyby mělo Krno lehnout popelem!

  Potvrzeno. AUpark bude, i kdyby mělo Krno lehnout popelem!

  (Aktualizace 14.4.2014) Chceme tímto poděkovat nejlepšímu Primátorovi, Bc. Romanu Onderkovi, za jeho dlouhodobý přínos pro rozvoj našeho města v duchu populárních kolotočářských tradic. Dlouhodobě nehledí na módní zájmy a potřeby obyvatel, ale koncepčně plánuje a buduje. Před rokem a půl jsme napsali, že AUpark bude postaven za jakýchkoli okolností a naše predikce se naplnila. Uprostřed ničeho vyroste obrovská tržnice a Krno se může těšit na další, tolik populární, dopravní kolaps – tentokrát na ulicích Opuštěná a Zvonařka. Magistrát podporuje lokální [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost Získat smlouvy na opravu Milady Horákové? Nemožné!

  Získat smlouvy na opravu Milady Horákové? Nemožné!

  Jak jsme zjišťovali, jak fungují městské firmy. Brněnské městské firmy stále smlouvy neposkytují. Ke smlouvám na opravu ulice Milady Horákové, rekonstrukci Riviéry či na SMS jízdenky se nelze dostat. Brno, 8. 4. 2014 – V rámci přípravy na úlohu zastupitelů jsme se chtěli zorientovat v tom, jak fungují městské firmy. První test byl, jak poskytují informace. Výsledek je tragický. 19 dnů po odeslání žádosti informaci máme smlouvy od pouhých tří městských firem, Lesy města Brna nás poslaly k nahlédnutí do [...]

  Čti dál →